Home · Blog · Czas w działalności menedżerskiej

Czas w działalności menedżerskiej

W ostatnich latach ilość przedsięwzięć i związanych z nimi czynności menedżerów niezwykle się zwiększyła. Ludzie chcą być efektywni, jednakże zarządzanie ich aktywnością staje się dość skomplikowane. W tym wpisie przedstawiam dane zgromadzone przez naukowców w projekcie „zarządzanie rozkładem dnia kierowników”. Mnóstwo wskazówek przeczytasz na tej stronie:


Opinie - Warsztaty Efektywność Osobista 


Fakty z zakresu wykorzystania czasu przez menedżerów są następujące:


1.Jedynie 17 proc. kierowników projektów lub zespołów nie uskarża się na niewystarczający czas pracy. 


2.Ci, którzy są przeciwnego zdania chcą mieć w ciągu dnia 3 godziny czasu dodatkowego. 


3.65% menedżerów uskarża się na permanentny niedobór zasobów czasowych.


4.Dniowy okres zaangażowania badanych kierowników i dyrektorów oddziałów waha się od 8,5 do 13 godzin.


5.Nadwyraz podzielony jest dzień aktywności. Daje to w efekcie większą zachorowalność na depresje i choroby układu krążenia. 


6.Dyrektorzy oddziałów firm podejmują się od trzydziestu do kilkuset zupełnie odmiennych czynności w ramach dniówki na przykład delegowanie uprawnień, spotkania i zebrania z partnerami biznesowymi, telekonferencje z interesantami, podpisywanie rozporządzeń, telefony, poczta elektroniczna, wizyty itd..


7.Zwykle menedżerowie realizują 20% zamierzonych zadań.


8.Udział strategicznego myślenia w czasie pracy dyrektora oddziału lub kluczowych działów w firmie zawiera się w przedziale 4-10 procent.


9.Na pracę w zespole (dla przykładu spotkania, wizyty z powodów towarzystkich, szkolenia, doradztwo, analizowanie rynku i tym podobne) dyrektorzy oddziałów i inni przełożeni przeznaczają od 30 do 40 procent czasu, niewielki procent pozostaje na doskonalenie własnych kompetencji oraz pracę koncepcyjną.


10.Straty czasu dyrektorów wynoszą około 20 proc. zasobów czasu w pracy.


W innym artykule przedstawię podobne rodzaje oferty firm szkoleniowych dla menedżerów.


NASZE WPISY


 


Redaktorem niniejszego wpisu jest  Rafał Szczepanik , trener prowadzący szkolenia z podejmowania decyzji i jednocześnie twórca gier i symulacji w programach dotykających problematyki  kierowania projektami.   


W naszym portalu  zwykle piszemy także na temat:


- pomiary satysfakcji specjalistów w przedsiębiorstwach wszelkich branż


- ankiety interpersonalne


- wykłady z efektywności osobistego


- wyjazdy team building


- zarządzanie personelem


Nieodmiennie zachęcamy do następnych odwiedzin na naszej stronie.

03.06.2016. 14:10