Home · Blog · Czym jest motywacja

Czym jest motywacja

Naukowcy od wieków starają się określić, co oznacza dla człowieka inpiracja do działania oparta o samomotywację. W nowych książkach dla kierowników działów i dyrektorów dużych firm warto przeczytać różne rodzaje określeń i wyjaśnień motywacji i jej przyczyn. Kiedy organizuję projekty szkoleniowe dla menedżerów, osoby w nich uczestniczące z uporem powtarzają, że motywacja bywa kluczowa w dotychczasowej karierze zawodowej. 


Samomotywacja to inaczej elementy skorelowane ze środowiskiem pracy a także cechami osobowymi, które mówią nam o tym, z jakich powodów istoty ludzkie chcą realizacji powierzonych celów. Składanie ludzi do aktywności zasada się na oddziaływaniu na wartości człowieka na skutek określonych czynników. Inaczej mówiąc: to pobudki uruchamiające postawy aktywności życiowej. Informacje do napisania tego tekstu skopiowałem z takiej strony:


Kaskadowe Szkolenie Asertywność    


 


Dalej przedstawię najbardziej dominującą w dyskusji w sferze zarządzania metodę motywacji – konstrukcję motywów doktora K. Maslow. Potrzeby w tej teorii to:


1.Realizacja potrzeb wyższych: wiedzy, doskonalenie intelektualnych możliwości, uzdolnienia, zainteresowania.


2.Ocena przez innych: poszanowanie przez innych, prestiż, dobre samopoczucia i dumy.


3.motywy humanistyczne: relacje międzyludzkie, przynależenie do grupy odniesienia, przyjaźń, współdziałanie z innymi.


4.Potrzeby niższego rzędu: stabilność zatrudnienia, niezmienne prawo, jasny system wartości.  


5.Oddolność: jedzenie, konieczność przyjmowania płynów, wypoczynek, sen, uprawianie seksu. 


Reguły, jakie istnieją w obszarze grupy pobudek Maslowa to:


1.Potrzeby zaspokojone nie wpływają na człowieka pozytywnie w kierunku działania.2


2.Po odczuciu zaspokojenia potrzeb umiejscowionych najniżej w grupie, jednostka odczuwa motywy będące najwyżej w hierarchii.


Gdy projektuję szkolenia, zawsze myślę o konstrukcji motywów doktora K. Maslow. Osoby będące na szkoleniu także mają potrzeby. Dlatego przychodzą na sesje szkoleniowe i pragną się uczyć.


W kolejnym poście na moim blogu opiszę praktyczne sposoby diagnozy oczekiwań rozwojowych. 


Na tą chwilę to tyle naszych inspiracji.


Autor:Edmund Sawka


Redaktor tej notki  jest absolwentem wydziału germanistyki Uniwersytetu Szczecińskiego i studiów podyplomowych z zakresu  medioznastwa. Posiada licencję Eksperta Terapii Ustawień EKM. Rozwija swoją firmę w Morągu.  Od piętnastu sezonów wykłada i projektuje gry dotykające tematyki logistyki i transportu w branży „dystrybucja i sieci handlowe”. 


 


TAGI:


Audyty wynagrodzeń 


Systemy ocen pracowników


Polityka human resources w handlowej organizacji


Praktyczne zarządzanie personelem


Coaching


Struktura organizacyjna


Systemy kadrowo płacowe

03.06.2016. 14:10