Home · Blog · Dobór instytucji edukacyjnej

Dobór instytucji edukacyjnejAktywność i satysfakcja oraz efekty sesji szkoleniowej (w szkoleniach zamkniętych) uzaleznione zwykle są od wielu czynników: trafnego określenia zamierzeń uczestników, zastosowania strategii szkoleniowych i oczywiście zmiennego elementu ludzkiego. Nieco inna sytuacja ma znaczenie w działanich doradczych dla wielu firm jednocześnie (open courses). W takich projektach mogą szkolić się pracownicy zajmują się pracą na danym stanowisku w firmie, jednak pochodzący z kilku firm. W tym przypadku sposoby doboru instytucji szkoleniowej są podobne, jednak kontakt z instytucją edukacyjną posiada najczęściej bardziej spersonalizowany wymiar. Więcej przeczytasz na tej stronie: Ranking - Szkolenia Skuteczne Myślenie Strategiczne .
Proponowana przez Krajowe Zrzeszenie Organizacji Konsultingowych procedura doboru narzędzi pomiaru efektów szkoleń może wskazywać etap wprowadzenia do projektu i fazę przedsięwzięcia ostatecznego. Musi to być to efektem pełnej analizy potrzeb szkoleniowych. Na pierwszym etapie zamawiający musi określić, jaką koncepcję szkolenia – jako odpowiedź na wcześniejsze zdiagnozowane potrzeby – proponuje instytucja dydaktyczna.
Po otrzymaniu informacji zwrotnej instytucja szkoleniowa jest w stanie zorientować się, czy jej koncepcja była przyjęta przez klienta oraz jest w stanie zaplanować przyszłe badanie potrzeb szkoleniowych. W tej fazie najczęściej nadchodzi czas na decyzję w sprawie dostawcy (organizacji edukacyjnej).  Dalsze działania pociągają za sobą konieczność poniesienia dużych wydatków oraz odpowiedniego zaplanowania obowiązków obu stron.
Najważniejsze kroki procedury zaplanowania oraz przeprowadzenia przedsięwzięcia edukacyjnego to:
- wysłanie prośby o ofertę oraz odesłanie przez firmę szkoleniową oferty,
- uzgodnienie podstawowych warunków organizacyjnych i początkowe zdiagnozowanie celów szkoleniowych, a także metody przeprowadzenia zajęć.
O NASZYM DZIENNIKU
 
 
W tym blogu  często przeczytasz też o:
- badania satysfakcji menedżerów w firmach
- kwestionariuszy rozwojowe
- kursach z kompetencji społecznych i biznesowych
- wydarzenia motywacyjnych
- kierowanie personelem


03.06.2016. 14:11