Home · Blog · Działanie coachingowe w grach menedżerskich

Działanie coachingowe w grach menedżerskich


Przygotowywanie gier menedżerskich i symulacji opisujących działanie firmy bywa niezwykle czasochłonne. Trener powinien mieć ściśle określone umiejętności umożliwiające wciąganie w ciekawe ćwiczenia uczestników szkolenia. Tego typu umiejętności to: radzenie sobie z frustracją wywołaną toksycznym szefem, leadership, zarządzanie przez cele oraz kontakt z coachem.
Coaching określa się jako partnerstwo kilku osób. Kompetentna osoba odgrywa funkcję coacha i pomaga drugiej osobie w osiąganiu projektów osobistych i zawodowych. Dlatego coaching bywa dobrą metodą w trakcie gier decyzyjnych i symulacji biznesowych. Jest dużo argumentów, żeby wykorzystać coaching w trakcie gier decyzyjnych i symulacji opisujących działanie firmy. Przypomniało mi się o nich, wtedy gdy znalazłem tenże portal: Andragogiczne Gry Szkoleniowe - Artykuły
Cele stosowania kontaktu z coachem w trakcie gier menedżerskich i symulacji szkoleniowych mogą być jak poniżej:
-    wytworzenie zadowolenia uczestników,
-    nawiązywanie głębszych więzi pracownikami będącymi na szkoleniu,
-    chęć otwarcia innowacyjnego firmy,
-    odkrycie celu osobistego przez uczestników,
-    pełniejsza znajomość swoich wartości,
-    obranie innej ścieżki awansu w firmie,
-    doskonalenie umiejętności zarządczych oraz administrowania firmą jako większą całością,
-    uzyskanie równowagi pomiędzy pełnioną rolą rodzinną i zawodową.

Trzy tygodnie temu przygotowałem szkolenie dla pracowników spółdzielni mieszkaniowych w Szczawnicy w hotelu Harnaś. Wtedy właśnie wykorzystałem coaching podczas gier decyzyjnych oraz symulacji szkoleniowych. Pracownicy na szkoleniu byli niezwykle zaangażowani w zadania, jakie napisałem. Po szkoleniu wysnuliśmy trzy postulaty:
-    rola menedżera bywa najważniejsza w organizacji,
-    zarządzanie działem pracowniczym potrzebuje od szefa specjalnych kompetencji,
-    kultura organizacyjna organizacji w różnych branżach jest podobna.

W drugim wpisie na tym blogu zobrazuję metodą czterech kartek. Zwykle ją używam, gdy projektuję symulacje biznesowe.

Eustachy Sarnowicz
Autor tego artykułu jest absolwentem kierunku filozofii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie i studiów podyplomowych z obszaru  kierowania produkcją. Posiada licencję Instruktora Przedsiębiorczości RAK. Buduje swoją karierę w Bielsku Białej.  Od piętnastu lat organizuje treningi i pisze gry dotyczące marketingu w sektorze „turystyka i rekreacja”.

SŁOWA KLUCZOWE:
Symulacje Team building
Szkolenia dla firm
Gry blended learning
Zarządzanie
symulacje Kaizen
Kreatywność
Projektowanie gier
Materiały do gier dla wykładowców

03.06.2016. 14:10