Home · Blog · Etapy budowania grupy pracowniczej

Etapy budowania grupy pracowniczej


Z pewnością w dotychczasowej pracy poznałeś różnorakie zespoły. Od małego każdy z nas staje się co jakiś czas przywódcą konkretnego zbioru osób. Takie grupy to: związki harcerzy, klasa, rockowy band, drużyna piłkarska. W tego typu grupach uczymy się potrzebnych w życiu zdolności, na przykład: komunikacja, przywództwo, organizacja pracy.
W tym blogu pokażę fazy budowania zespołu. Dawno temu mój kolega przekonał mnie, że kiedy w zbiorowości ludzkiej znajdą się najlepsi eksperci i przedtem nie robili nic wspólnym wysiłkiem, nie osiągną efektu synergii. Więcej czytelnik może znaleźć na tym portalu:
 Kompendium - Wyjazdy Team Building
Kroki w ramach procesu tworzenia grupy pracowniczej i ich najważniejsze kwestie opisałem poniżej.
1.    Formowanie
Członkowie inaczej rozumieją rezultaty, jakie chcą zrealizować.
Występuje niski poziom zaufania.
Ludzie w grupie  zważają na to co mówią oraz wydają się raczej zamknięci.
Pracownicy należący do zespołu chcą się nawzajem poznać.
Osobiste efekty nie są jeszcze identycze z celami grupy.
2.    Storming
Można zdiagnozować konflikty co do celów jakie stawia przed sobą zespół.
Pracownicy należący do zespołu  walczą o zostanie liderem grupy oraz reguły współpracy.
Na tym etapie są pierwsze konflikty i niedopasowanie opinii.
Ma miejsce definicja celów  i planu działania.
Pojawia się zniechęcenie i brak wizji.
3.    Norming
Członkowie  zaczynają kreować jednolite reguły współpracy oraz pożądane postawy grupy.
Pracownicy należący do zespołu  w końcu osiągają ostrą, jednolitą strategię działania.
Ludzie pracują w zgodzie z ustalonymi sposobami współpracy.
Wypracowują jak współdziałać w jednym zespole oraz idzie im to coraz lepiej.
4.    Działanie zespołu
Zaplanowany rezultat jest dla wszystkich zrozumiały, pracownicy należący do zespołu  się z nim zgadzają.
Pojawia się obszar dużego zaufania oraz efektywne komunikowanie się.
Ten etap to idealna efektywność i satysfakcja z realizowanych działań.
To tyle menedżerskich myśli.
Autor: Tomasz Falenty
I JESZCZE JAK ZWYKLE GARŚĆ NIETYPOWYCH FAKTÓW ODNOŚNIE INTEGRACJI Z OSTATNIEGO MIESIĄCA:
- Najczęściej kupowana forma gier : zadania wspinaczkowe
- Najwyżej ocenione w testach po evencie gry – komentarze grup: gry plenerowe bez zadań ekstremalnych
- Przeciętna liczebność grupy szkoleniowej: dziewięćdziesiąt uczestników.
- Oczekiwane przez grupe dni tygodnia na wyjazd: czwartek.
- Najczęściej preferowana lokalizacja: Gdańsk

ŹRÓDŁO: Training Projects
Od siedmiu lat funkcjonujemy w branży imprez firmowych pod marką Training Projects.
Nasze autorskie wyjazdy integracyjne i interaktywne szkolenia team building są polecane przez setki instytucji z całego kraju.  03.06.2016. 14:10