Home · Blog · Gry jako metoda na zgłębianie działań rynku

Gry jako metoda na zgłębianie działań rynku

Szkolenia menedżerów  mogą mieć wiele różnych celów . Czasami  będzie chodziło  o skuteczną analizę trudnych sytuacji decyzyjnych , innym razem  temat stanowić będzie   biegłość   filtrowania ważnych danych spośród wielu informacji, w konsekwencji  czego  nastąpi odpowiednie działanie w sferze zarządzania przedsiębiorstwem.  Segment biznesowych kursów,   poza tym,  że  intensywnie  się rozwija,   korzysta chętnie z nowych pomysłów w  metodach kształcenia ludzi biznesu,  skupiając się na najwyższej jakości prowadzonych zajęć.


Wielu trenerów biznesu nastawia się w swojej pracy na  rozmaite   Symulacje  Biznesowe by podnieść atrakcyjność szkoleń. W metodologii szkoleń  wykorzystywane  były już od  dziesięcioleci ,  lecz   teraz   bardzo chętnie  przygotowywane  są przez firmy szkoleniowe .  Bardzo ważne jest  przekazanie umiejętności kierowania ludźmi , ale  ponadto nabycie umiejętności podejmowania decyzji .


Wykorzystywanie na szeroką skalę  gier  na zajęciach dla menedżerów  to, właściwie, same pozytywy . Ich dużym atutem jest to, że   dają niepowtarzalną szansę, by  przekuć wiedzę książkową  w rzeczywiste, prawdziwe decyzje bez  niebezpieczeństwa wyrządzenia poważnych szkód w  finansach . Jest to również   lepszy  sposób przekazywania wiedzy , ponieważ   bazuje na silnej emocji , a tym samym  przyspiesza   poziom przyswajania wiedzy . Gry tego typu  są  dodatkowo  niezłym sposobem, ponieważ  uzyskane  podczas szkolenia  doświadczenie  można odnieść do rzeczywistości . Uczestnicy  osobiście   mogą stawić czoła trudnościom, z jakimi  są zmuszeni   borykać się  kierownicy  w  wirze biznesowych procesów,  bo  ciągle  bazują  na rzeczywistości biznesowej.


 

03.06.2016. 14:10