Home · Blog · Jak pracuje skuteczny zespół

Jak pracuje skuteczny zespół


W tym artykule pokażę cechy efektywnego zespołu, jakie można znaleźć w literaturze przedmiotu oraz które odnotowuję na sesjach menedżerskich. Mierników odnalazłem bardzo dużo, dlatego opiszę jedynie ich część - 5 tych mniej znanych wśród menedżerów. Więcej czytelnik może znaleźć tutaj:  Sensowne Imprezy Zawierające Gry Szkoleniowe
1.    Podejmowanie decyzji
Większość decyzji podejmuje się osiągając punkt decision-balanced. Wówczas decydenci są co do zasady podobnego zdania i chcą przygotować się do wdrożenia tej właśnie opcji decyzyjnej. Mimo to obserwujemy czasem też ważny problem - wielu uczestników, którzy nie utożsamiają się  z werdyktem zbiorowości decydującej o przyszłości, w mojej firmie zawsze miała chęć do ukrywania wewnętrznego sprzeciwu, z tego powodu wcześniejszy zgodny wybór zaciemnia realny proces poszukiwania najlepszego rozwiązania.
2.    Krytycyzm
W dobrze pracującym środowisku pracowniczym wyrażanie krytyki jest normą, bywa naprawdę szczere oraz zachodzi stosunkowo bez większych barier. Niestety czasami niepotrzebnie dochodzi dość łatwo do osobistych krytycznych uwag. Dobrze wyrażona krytyka zawsze powinna być konstruktywna, a jej przeznaczeniem jest usunięcie przeszkód postawionych przed zbiorowością ludzką oraz utrudniających zakończenie wyznaczonych zadań.
3.    Publiczne okazywanie skrajnych wyobrażeń
Pracownicy dość luźno okazują ich wyobrażenia i myśli na temat charakterystyki oraz funkcjonowania zbiorowości pracowników w jednym dziale. Nie obserwuje się nieporozumień czy też "ukrytych planów". Czyli - szczera rozmowa o opiniach i problemach.  
4.    Organizacja zadań
Jeśli grupa zaczyna działać, organizacja zadań przeprowadza się bez ograniczeń oraz jest przyjmowany pozytywnie. Optymalny dobór zadań dla wszystkich osób w każdej bez wyjątku istniejącej w firmie grupie.
5.    Wartości współpracowników
Zbiorowość współpracowników funkcjonuje świadomie. Najważniejszy jest poziom zaawansowania znajomości grupy - o normach i wartościach w następnym wpisie.
To tyle moich myśli.
Redakcja: Henryk Piskorz
I DODATKOWO JAK ZAWSZE PORCJA INTERESUJĄCYCH STATYSTYK ODNOŚNIE TEAM BUILDING Z OSTATNIEGO MIESIĄCA:
- Najchętniej zamawiana forma ćwiczeń : scenariusze muzyczne
- Najwyżej ocenione w testach po spotkaniu ćwiczenia – opinie uczestników: zadania wspinaczkowe
- Średnia liczebność grupy zajęciowej: trzydzieści pracowników.
- Oczekiwane przez grupe dni tygodnia na spotkanie: czwartek.
- Najchetniej oczekiwania część kraju: Bieszczady

ŹRÓDŁO: Training Projects
Projektujemy survivalowe szkolenia team building i bardzo atrakcyjne wyjazdy integracyjne dla firm.
 03.06.2016. 14:10