Home · Blog · Jakie efekty niesie za sobą badanie potrzeb szkoleniowych

Jakie efekty niesie za sobą badanie potrzeb szkoleniowych

Od lat prowadzący szkolenia podkreślają, iż niezwykle istotnym krokiem wszelkich działań szkoleniowych bywa diagnozowanie oczekiwań edukacyjnych osób biorących udział w szkoleniu. Ten etap wprost powoduje, czy projekt szkoleniowy zakończy się pożądanymi rezultatami i czy okaże się produktywneefektywne. Poznajmy szczegóły.
Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych to rozłożony w czasie proces, w trakcie którego rejestrowane jest przedstawione  w jasny sposób zapytanie na temat projektu szkoleniowego. Wtedy określone są obszary niezbędnych kompetencji, określone sposoby uzyskania i dobierany jest efektywny układ działań zmierzający do projektu szkoleniowego. Zbliżone sposoby podejścia do problemu znajdziesz w tym portalu:  Badania Motywacji
Po zdiagnozowaniu potrzeb szkoleniowych idzie się w kierunku zcharakteryzowania efektów projektu szkoleniowego, co pozwoli na zniwelowanie luk kwalifikacyjnych. Zdefiniowane cele umożliwiają zaplanować i zorganizować projekt szkoleniowy, a następnie to przedsięwzięcie ocenić. Efekty bywają ujmowane w poniższe grupy: oparte na wiedzy, zachowawcze, emocjonalne.
Cele określania wymagań szkoleniowych są w kolejności od najważniejszych:
- Zdiagnozowanie realnych zjawisk z życia zawodowego grupy – aby dokładnie te zjawiska omawiać na szkoleniu.
- Diagnoza wymagań  uczących się. Po co? Aby mieć odniesienie się do sytuacji istotnych dla personelu firmy, klienta firmy szkoleniowej, a nie jedynie do sytuacji firmy zatrudniającej uczestników.
- Zbadanie harmonogramów oraz pozycji ekonomicznej organizacji, szczególnie gdy projekt szkoleniowy organizuje niezależny szkoleniowiec.
Poniżej przedstawiam typowe kwestie w diagnozowaniu oczekiwań rozwojowych.
- Czy firma posiada system motywacyjny i system ocen?
- W jaki sposób przedsiębiorstwa używa pobudzający aspekt kształtowania wynagrodzeń?
- Jak organizacja diagnozuje poziom zadowolenia z pracy personelu?
- Jakie przeszkody z pobudzaniem personelu podkreśla kadra zarządzająca?
- W jakich sytuacjach stosowany bywa pobudzający pierwiastek feed backu w czasie rzeczywistym?
Na tą chwilę to tyle moich przemyśleń.
Opracowanie:Michał Husyta
Redaktor tego wpisu jest absolwentem wydziału fizyki Uniwersytetu Białostockiego i studiów podyplomowych z tematyki  komunikacji społecznej. Posiada licencję Doradcy Przywództwa Osobistego SPE. Zawodowo realizuje się w Mikołajkach.  Od czternatu lat szkoli i opracowuje gry odnoszące się do kooperacji konglomeratowych w branży „reklamy”.

HASŁA:
Badania kompetencji
Zwolnienia w biznesie
Strategia HR w handlowej organizacji
Innowacyjne zarządzanie ludźmi
Projekty doradcze i wdrożeniowe w HR
Rozwój pracowników
Systemy rekrutacyjne

03.06.2016. 14:10