Home · Blog · Kompetencje menedżera dotyczące działań projektowych

Kompetencje menedżera dotyczące działań projektowychSpecjaliści ds. szkoleń wiedzą, że kompetencje niezbędne do prowadzenia projektów nabywa się za pomocą doświadczeń kierowniczych lub specjalnych szkoleń. Administratorzy przedsięwzięć zwykle powinni administrować działaniami projektowym biorąc w nim udział aktywnie. Dość dużo treści przeczytasz w tym miejscu:
 Szkolenia Dla Firm
W tym artykule wskażę najważniejsze typu kompetencji menedżera działań projektowych. Techniki z administrowania przedsięwzięciem zamykają się poniższych zakresach:
-    integrowanie zadań, a więc zintegrowane podejście od projektu i wzięcie pod uwagę większości czynności,
-    określanie zakresu czynności, i w praktyce oznacza zdolność formułowania czynności oraz definiowania wzorców ich przeprowadzenia,
-    gospodarowanie czasem członków zespołu, uznawane za najważniejszą umiejętność managera zespołu projektowego,
-    realizowanie zakupów, czyli decydowanie w sprawach zakupów innowacyjnych maszyn i posiadanie dobrego oka do okazji u partnerów biznesowych,
-    administrowanie ludźmi, a więc chęć do tworzenia grupy projektowej i ogrywania roli szefa tego teamu,
-    przekazywanie informacji,
-    dbanie o techniki wykonania zadań projektowych,
-    zajmowanie się kosztami w przedsięwzięciu,
-    oszacowanie niepewności i ryzyka związanego z kwestią zakończenia działań projektowych.
W wymienionych wyżej zakresach merytorycznych organizowałem w tym roku dużo projektów szkoleniowych. Pracownicy z wielu firm chcieli praktycznych kompetencji oraz metod do projektów. Stałem się wielkim fanem tego typu zagadnień i jestem przekonany, że typowy szef wydziału chciałby dobrze administrować działaniami projektowymi.
CO TO ZA BLOG?
 
 
Na naszym blogu  zwykle piszemy   na temat:
- audyty satysfakcji ludzi w firmach
- kwestionariuszy kompetencyjne
- wykłady z tematyki miękkiej
- wydarzenia incentive
- kierowanie kapitałem ludzkim
Z satysfakcja gościmy Państwa w blogu i namawiamy do wielokrotnych spotkań na tej stronie.03.06.2016. 14:10