Home · Blog · Kroki na drodze zdobywania kompetencji pracowników

Kroki na drodze zdobywania kompetencji pracowników

Należy powiedzieć, że wiele kursów, szkoleń oraz tradycyjnie pojmowana działalność dydaktyczna skupia się na poziomie środowiskowym, zachowaniach, praktycznym wykorzystaniu teorii oraz talentach. Nierzadko mamy świadomość, iż widzimy wyłącznie główny element,  wszystkie dodatkowe pozostawione bywają  uczącemu się.
W innym poście przedstawiłem czteroetapowy proces pozyskiwania kompetencji (zdefiniowanych bardziej dokładnie aniżeli wyłącznie określony zbiór danych). Ażeby on zaistniał, niezbędne bywa rozpoczęcie procesu edukacyjnego, występującego po nadawaniu informacji. Techniką, która sprawuje rolę dodatkową podczas jego występowania, bywa teoria trzech „a”, określona za pomocą takich słów: wiadomości teoretyczne, kompetencje praktyczne, aktywność. Źródło:  Gry Menedżerskie - Ranking
Wstępnym elementem skutecznego procesu dydaktycznego musi być sięgnięcie do najważniejszych dążeń studentów. Tacy ludzie muszą chcieć się uczyć. Przedstawiony etap to awareness.

Kolejnym poziomem w procesie dydaktycznym musi być dostosowanie agendy procesu dydaktycznego proporcjonalnie potrzeb uczniów, kimkolwiek są. Nie da się prowadzić kilka razy w identyczny sposób tego samego projektu szkoleniowego. Gdy uczę planowania i ustalania celów ludzi pracujących w pensjonacie, przygotowuję zadania pasujące do sektora wypoczynku i rekreacji. Jeśli mam na szkoleniu pracowników dużej firmy informatycznej – wówczas przygotowuje studium przypadku z branży telekomunikacyjnej. Takie projekty to pozornie identyczny obszar, w rzeczywistości warto poszczególne szkolenia dopasować do zapotrzebowania konkretnej instytucji. Ten poziom określa się mianen „competences”.

Wreszcie etap ”activities” – inaczej wdrożenie teoretycznej wiedzy. Najczęściej uczący się kończą proces edukacji, gubią notatki i w ich życiu nie ma żadnych zmian. Nauczyciel mimo to nie powinien kończyć swojej pracy po szkoleniu. Jest przecież opłacany za wprowadzenie teorii w praktyce codziennej.
Jan Orzel
Redaktor tego postu jest absolwentem wydziału geografii Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych z tematyki  etnologii. Posiada tytuł Konsultanta Konkurencyjności FYR. Prowadzi firmę szkoleniową w Radomiu.  Od szesnastu sezonów koordynuje warsztaty i rozwija gry odnoszące się do oceny pracowniczej w sektorze „konsulting i usługi b2b”.

CZYTAJ TAKŻE O:
Gry Interersonalne
Kursy handlowe
Gry symulacyjne
Przywództwo
Zarządzanie dla brygadzistów
Zarządzanie projektami
Programy incentive
Narzędzia Instrukcje dla wykładowców

03.06.2016. 14:10