Home · Blog · Menedżerowie za granicą

Menedżerowie za granicą

Nasi rodacy nierzadko wyruszają na kursy i warsztaty aranżowane poza granicami naszego kraju. Jest tak nie tylko w przypadku pracowników wyższego i średniego szczebla, ale również stosuje się do ludzi wykonujących  mniej odpowiedzialne obowiązki. Okazuje się, że tego rodzaju wyjazdy to  metoda na skuteczniejszą edukację, ale również okazja zbliżenia się do najnowszych światowych pomysłów, wynalazków i poznanie koncepcji biznesowych.


 


Świat już dawno się skurczył, a biznes, tak naprawdę, prowadzi się niejednokrotnie z wieloma klientami zagranicznymi. Przy takiej rzeczywistości gospodarczej fundamentalnym wymogiem jest, żeby identyfikować najnowsze trendy oraz metody biznesowe, wdrażane w rozmaitych zakątkach globu. Z tego powodu nasi przedsiębiorcy bez oporów delegują swoich podwładnych i członków managementu na przykładowo różnego rodzaju Andragogiczne Szkolenia  Finanse Menedżerskie  


 


Przeważnie takie projekty splatają naukę oraz poznawanie ciekawych atrakcji turystycznych. Dzięki temu, takie spotkanie szkoleniowe ma formę nie tylko edukacyjną, i ułatwia poszerzanie kompetencji, ale także jest postrzegane, jako swego rodzaju premia pozafinansowa, a zatem pełni rolę motywacyjną. Bardzo ważne są również możliwości integracji i lepszego poznania się nawzajem pracowników podczas takich wypraw.


 


Najważniejszym zadaniem tego typu imprez jest, oczywiście, zdobywanie wymaganych przez pracodawcę umiejętności oraz poszerzanie kompetencji zawodowych, jednak nie tylko. Istotnym elementem tych szkoleń jest także możliwość zdobycia znajomych w sferach gospodarczych oraz zaznajomienia się z metodą działań potencjalnych kontrahentów. To ma wpływ na dalszą skuteczność pracowników i zrozumienie rozmaitych procesów w biznesie.


 


Problematyka takich szkoleń może być różna. Zazwyczaj skupiają się one na kwalifikacjach menedżerskich jak również sprzedażowych, a także na kierowaniu ludźmi. Poruszane są ponadto zagadnienia motywacji i automotywacji. Najczęściej realizuje się to, oczywiście, z pozycji pragmatycznych działań, nierzadko w kontekście kultury biznesowej, obowiązującej w kraju, w jakim toczy się kurs.


 


Nauka poza Polską to sposobność do wymiany doświadczeń z firmami partnerskimi z zagranicy, ale również perspektywa regeneracji sił, by w kraju móc ponownie stawiać czoło biznesowym wyzwaniom. 


 

03.06.2016. 14:10