Home · Blog · Najważniejsze zagadnienia w zakresie pobudzania do pracy

Najważniejsze zagadnienia w zakresie pobudzania do pracy

 
Motywowanie do pracy to inaczej procesy wzbudzające zaangażowanie, utrzymujące oraz sterujące aktywnością osoby zatrudnionej w firmie. Da się wyróżnić aktywizowanie zewnętrzne, do której zaliczamy: ukaranie pracownika, premie, diagnozowanie zachowań i naciski kierownictwa. W książkach z zarządzania znajdziemy też motywację wewnętrzną, do niej zaliczamy: indywidualne dążenia, lęki, pasje, chęć osiągania celów, wizje przyszłości a także materialne rezultaty. O tym przeczytasz w tym poradniku:   Szkolenia HR
Najważniejsze definicje:
Potrzeba to inaczej pragnienia powstałe na skutek odczuwanych stanów lub pojawiających się zagrożeń, uosabiające się w upartym dążeniu do aktywizowania wybranego działania dla realizacji zdefiniowanego celu.
Rozpoznawanie motywacji społecznego procesu życiowego to inaczej stopień samoświadomości oraz możliwość zwerbalizowania motywacji własnego postępowania. Badania naukowe prowadzi się, aby znaleźć motywy dominujące, które wyznaczają rodzaj określonych działań, ich elementy składowe oraz oczekiwany efekt.
Siła potrzeb : sprawność działania, wpływa na świadomość jednostki motywów racjonalnych lub psychofizycznych. U wielu osób te statnie mogą przeważać. Ustalono, iż na sprawność działania wpływa potencjał odczuwanych wrażeń: pozytywne poprawiają skuteczność procesów życiowych, ujemne jednak je ograniczają. Tak samo rodzaj bodźców miewa wyjątkowy wpływ, np. wrażenie żalu nie działa pobudzająco na procesy życiowe. Dość znacząca jest również świadomość emocji. Nie istnienie pobudzenia psychofizycznego lub zbyt duże aktywizowanie nie podnoszą skuteczności działania. Natomiast bardzo wysokie aktywizowanie emocjonalne zwykle przyczynia się do chorób somatycznych.
Tyle menedżerskich inspiracji.
Opracowanie:Lucjan Majcherek
Twórca tej notki  jest absolwentem wydziału dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i studiów podyplomowych z tematyki  public relations. Posiada licencję Eksperta Sprzedaży Relacyjnej PND. Zawodowo realizuje się w Olsztynie.  Od piętnastu lat koordynuje warsztaty i opracowuje gry dotykające tematyki kierowania zmianami w sektorze „rozrywka i kasyna”.

SŁOWA KLUCZOWE:
Badania kompetencji
Ocena 360 pracowników
Strategia human resources w prywatnej firmie
Innowacyjne zarządzanie personelem
Fundusz socjalny
Testy psychologiczne
Development Center

03.06.2016. 14:10