Home · Blog · Najważniejszy etap projektu szkoleniowego

Najważniejszy etap projektu szkoleniowego


Ramowy program projektu szkoleniowego musi zależy od prezesa przedsiębiorstwa, kierownika ds. HR lub menedżera szkoleń, menedżerów bezpośrednich względem pracowników, zainteresowanych członków zespołów pracowniczych, nawet bywa że odbiorców firmy lub partnerów zewnętrznych.
Menedżerowie z komórki odpowiedzialnej za personel, którzy pierwszy raz muszą zrealizować spory projekt szkoleniowy, odnoszą często wrażenie, iż kontrakty szkoleniowe wydają się podobne do typowych operacji personalnych w ramach ich obowiązków. Więcej wskazówek można znaleźć na tej stronie:  Warsztaty Biznesowe .
Typowy projekt szkoleniowy zawiera kilka następujących kroków:
- rozpoczęcia kontraktu - zarejestrowanie podstawy prowadzenia projektu czy też decyzji o tym, jak trzeba przeprowadzić projekt),
- ustalania celów i planów projektu, co oznacza precyzyjną analizę potrzeb, sporządzenie budżetu i harmonogramu przepływu wiedzy, rekrutację prowadzących szkolenie oraz miejsc szkoleniowych, napisanie ćwiczeń do sesji szkoleniowych,
- realizowania szkoleń oraz działań towarzyszących,
- oceny rezultatów projektu szkoleniowego,
- podsumowania projektu szkoleniowego, inaczej pomocy dla firmy we wdrożeniu i ustalenie następnych kroków – dla przykładu kolejnego kontraktu dla personelu.
Wydaje się, że najważniejszym przedziałem czasu jest okres dotyczący ustalania celów i budżetowania programu szkoleniowego. Wtedy właśnie najczęściej podejmowane są najważniejsze kwestie. Konsekwencje takiego etapu prowadzący szkolenie i uczestnicy zobaczą w czasie pobierania nauki.
Okres programowania kontraktu rozwojowego ma następujące aktywności:
- ułożenie agendy zajęć,
- zaprezentowanie wstępnej wersji szkolenia,
- analiza potrzeb szkoleniowych,
- ogólne napisanie założeń współpracy, parametrów metodologicznych i określenie dążeń rozwojowych i metody realizacji zajęć,
- powtórne zaplanowanie koncepcji projektu szkoleniowego,
- przyjęcie koncepcji ostatecznej.
O NAS
 
Pomysłodawcą i wykonawcą niniejszego tekstu jest  Iwona Piga, trener prowadzący szkolenia z publicznego przemawiania a dodatkowo badacz w dziedzinie  kierowania projektami.  
Na naszym blogu mówimy równeż na temat:
- badania kompetencji pracowników w firmach
- ankiety interpersonalne
- treningi z budowania strategii i rozwoju firmy
- imprezy incentive
- kierowanie ludźmi
Nieodmiennie zachęcamy do następnych wizyt na naszej witrynie.


03.06.2016. 14:10