Home · Blog · Ocena cyklu szkoleniowego

Ocena cyklu szkoleniowego


 
Z przeprowadzanej fazy podsumowania szkolenia wynika bardzo dużo korzyści.  Uczestnicy sprawdzają, w jakim kierunku poczynili ”developement progresses”. A kierownicy pozyskują diagnozę w zakresie rozwoju zatrudnionych. Prowadz�…cy szkolenia otrzymują informację, jakie tematy muszą przygotować dokładniej w czasie następnego tego typu projektu szkoleniowego. Informacje do sporządzenia tego artykułu skopiowałem z tego portalu:
 Testy Osobowościowe
Pozyskane dane, raporty i praktyczne efekty z przeprowadzonych szkolen, bywają niezłą podstawą do dalszych, dużo innowacyjnych szkoleń i przedsięwzięć w zakresie consultingu. Poprawiają też kompetencje pracowników będących specjalistami w działach personalnych.
Diagnoza cyklu szkoleń musi przynieść odpowiedź na wiele pytań:
- czy zamierzone rezultaty projektu szkoleniowego są zrealizowane?
- na ile udało się osiągnąć odpowiedni progres praktycznych zakresów wiedzy u poszczególnych pracowników?
- w jakim stopniu przerobiony na szkoleniu zakres merytoryczny i umiejętności praktyczne są odpowiedzią na potrzeby ludzi biorących udział w szkoleniu?
- jak bardzo zdobyta wiedza została integrowana oraz przenoszona do wykonywanej pracy?  
- czy wydatek związany ze szkoleniem był zawierał się w marginesie opłacalności?
Te informacje pokażą, w jaki sposób zadziałały wszystkie aktywności, użyte podczas sesji szkoleniowej. Na skutego tego prowadzący szkolenie jest w stanie wysnuć wnioski, jak ważne były: przeprowadzone badania oczekiwań szkoleniowych, określenie obszaru merytorycznego sesji szkoleniowych, nakreślenie  efektów cykli szkoleniowych, przygotowanie logistyczne szkoleń w obszarze gier i symulacji.
W drugim z tego cyklu wpisie na blogu zobrazuję typowe aktywności po zakończeniu szkoleń.
Na tą chwilę to tyle haerowych inspiracji.
Opracowanie:Hubert Twarzykiewicz
Twórca tego komentarza jest absolwentem wydziału nauk o ziemii Uniwersytetu Szczecińskiego i studiów podyplomowych z zakresu  komunikacji międzykulturowej. Posiada certyfikat Mistrza Terapii Ustawień ECH. Prowadzi firmę szkoleniową w Kołobrzegu.  Od szesnastu lat szkoli i rozwija gry dotykające tematyki ekonomii i ekonometrii w sektorze „wydawnictw”.

SŁOWA KLUCZOWE:
Audyty kultury organizacyjnej
Ocena okresowa w  firmach
Strategia human resources w produkcyjnej firmie
Skuteczne zarządzanie ludźmi
Skuteczny mentoring
Wynagrodzenia i polityka płacowa
Selekcja kandydatów do pracy

03.06.2016. 14:10