Home · Blog · Po co badać kompetencje

Po co badać kompetencje

Ażeby każdy z czytających dogłębnie mógł przemyśleć zakres tematyczny dzisiejszego artykułu, muszę napisać, iż kilkadziesiąt lat temu przez zestaw kompetencji pojmowano posiadanie jasno określonego prawa do zajmowania się określonymi sprawami w imieniu danej instytucji. W odróżnieniu od kompetencji możliwość sprawnego funkcjonowania w organizacji kojarzono zazwyczaj z kompetencjami zawodowymi na konkretnym polu działalności. Uwarunkowania w ramach tego obszaru ciekawie zaprezentował A. Doliński w tej książce:   Strategie Biznesowe
Kompetencje  zasady i reguły teoretyczne, postawy i motywacje potrzebne do efektywnego działania w konkretnym dziale firmy. Badając kompetencje personelu możemy jednocześnie określić:
- umiejętności, które obejmują wszystko to, co dany zatrudniony musi znać, ażeby wypełniać założoną funkcję, w szczególności wszelkie uzdolnienia, które są konieczne, na przykład zdolności techniczne,
- cele w zakresie podnoszenia kwalifikacji,
- konieczne do pracy na danym stanowisku umiejętności zawodowe,
- doświadczenie zawodowe i rodzaje przedsiębiorstw, w których pracownik miał umowę o pracę,
- wybijające się wyniki pozwalające przewidzieć równie dobre wyniki obecnie,
- wszystko, czego organizacja zamierza oczekiwać od osoby zatrudnionej, np. poszukiwanie innych sektorów rynku lub produktów, podwojenie ilości sprzedaży, większej produktywności albo wyższego poziomu obsługi klienta, wdrażanie innowacyjnych systemów zarządzania,
- dopasowanie organizacyjne.
Jak widać, korzystne rezultaty z użycia systemu ocen kompetencji zwykle okazują się znaczące. Kierownik ma poprzez to aktualną diagnozę podwładnych. Zatrudnione osoby widzą, iż firma o nich dba i chce ich zatrudniać nie tylko obecnie, ale i na przyszłość.
W dalszych wpisach opiszę dokładnie  rodzaje systemów kompetencyjnych.
Tyle haerowych wniosków.
Opracowanie:Witold Ejsmont
Autor tej notki  jest absolwentem kierunku psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego i studiów podyplomowych z zakresu  promocji i reklamy. Posiada tytuł Instruktora Przywództwa Osobistego NOL. Buduje swoją karierę w Wrocławiu.  Od szesnastu sezonów prowadzi zajęcia i pisze gry dotyczące zarządzania czasem w sektorze „chemia i kosmetyki”.

TAGI:
Audyty motywacji
Rekrutacja  w  firmach
Strategia personalna w prywatnej jednostce biznesowej
Profesjonalne kierowanie ludźmi
Coaching
Wynagrodzenia i polityka płacowa
Development Center

03.06.2016. 14:10