Home · Blog · Praktyczne podstawy uczenia się osób pracujących

Praktyczne podstawy uczenia się osób pracujących

W marcowych i kwietniowych artykułach na mojej witrynie przedstawię uwarunkowania nauczania osób dorosłych. W zjawisku szkoleń pracowniczych w szerszym znaczeniu można wskazać 4 główne kroki, dające możliwość rozumieć zasób wiadomo�›ci nie tylko jako pozyskane  informacje, ale także możliwość ich użycia w praktyce oraz wyuczone postawy i zachowania. Ich typologię zbadał John Brown w 1978 roku i interesująco opisał  w niewielkiej monografii, dostępnej tu:  Gry Szkoleniowe 
Wstępny ruch w działaniach uczenia innych w szerszym znaczeniu definiuje się jako nieuświadomioną niekompetencję, która wskazuje na posiadanie wiedzy za pomocą powiązanych ze sobą elementów: potencjalny uczeń nic nie wie w danym zakresie oraz nie jest świadomy własnej przestrzeni edukacyjnej.
Drugim elementem w procesie edukacji bywa często świadoma niekompetencja. W trakcie jego występowania adept jest świadomy braków w posiadanej wiedzy, ale nadal nie posiada odpowiednio dużo wiedzy, po to, żeby te braki zdiagnozować.
Trzeci element w procesie edukacji definiowany jest jako „uświadomiona umiejętność w posługiwaniu się wiedzy”. Uczący się dał radę pozyskać jak dotąd wstępną kompetencje w danej dziedzinie, jednak aby użyć ją w praktyce powinien być przygotowany na wysiłek dbając o wystarczającą motywację. Ten  etap dość rzadko jednak zakończony jest realnym wzrostem kompetencji. Tu nie ma znaczenia już proces nauczania, ale ważna jest duża chęć samodoskonalenia.
Następnym elementem w procesie edukacji, będącym do doświadczenia, jeśli człowiek szkolony z danego tematu jest zafascynowany nową umiejętnością, jest „nieuświadomiona kompetencja”. Nabyta postawa kompetencyjna okazuje się w tym miejscu systemem odruchowych reakcji na bodźce, nastawienia do różnych spraw oraz behawioralnych uwarunkowań.
Można stwierdzić, że wiele kursów, projektów szkoleniowych oraz ogólnie postrzegana edukacja szkolna skupia się na technikach uczenia się ucznia. Dlatego w kolejnym artykule przedstawię strategie uczenia się człowieka. Należy je wykorzystać, jeśli gry menedżerskie mają być elementem projektu szkoleniowego.
Paweł Siwy
Twórca tego felietonu jest absolwentem wydziału politologii Uniwersytetu Białostockiego i studiów podyplomowych z obszaru  prowadzenia szkoleń. Posiada tytuł Mistrza Planowania Strategicznego SPU. Rozwija swoją firmę w Ustce.  Od siedemnastu lat organizuje treningi i tworzy badania dotykające tematyki prowadzenia prezentacji w sektorze „sprzęt biurowy i wyposażenie wnętrz”.

TEMATY BOGA:
Gry Negocjacyjne
Treningi sprzedażowe
Gry korporacyjne
Mentoring
Gry dla przemysłu
Rozwój osobisty
Szkoła dla trenerów
Podręczniki dla wykładowców

03.06.2016. 14:10