Home · Blog · Procedury w identyfikacji systemów kompetencyjnych

Procedury w identyfikacji systemów kompetencyjnych

Diagnozowanie lub wykonanie miar kompetencji można rozumieć jako zdefiniowanie naistotniejszych wymagań dla określonego miejsca pracy, jakie muszą być spełnione w zakresie wszystkich procesów w miejscu pracy i komplementarnych metod  działań.
Najważniejszą z procedur oceny kompetencji została brytyjska metoda nazwana: Work Competence Identification Technique. Dzięki zastosowaniu  takiej techniki jest możliwe skonstruować albo rozwinąć model kompetencji. Tu można znaleźć instrukcję do tej metody:  Badania Oczekiwań Rozwojowych
David McPower z Kanady opracował tę technikę, która głównie zmierza do ustalenia kompetencji niewymiernych, niezbyt łatwych do pomiaru ocenami szkolnymi, dzięki którym szczególnie menedżerowie mają wysokie lub niezłe wyniki. Metoda ta jest oparta na zebraniu oraz rozkładzie na czynniki stwierdzeń respondentów pozyskanych w ramach procesu określanego obserwacyjnym badaniem środowiskowym.
Polega on na zadaniu całego ciągu otwartych kwestii osobom zatrudnionym na różnych stanowiskach, których efekty zawodowe były w zeszłych latach wyjątkowo wysokie i wykraczające poza wcześniejsze ustalenia. Stawiane kwestie ograniczają się do tematu aktywności będących obowiązkiem w firmie oraz opinii dlaczego uzyskali akurat tak dobre efekty.
Po zebraniu większości danych od uczestników podlegających researchowi w obserwacyjnym badaniu środowiskowym, informacje zostają wysłane do rygorystycznych analiz statystycznych. Metoda opisana powyżej jest zbudowana na ogromnej grupie wskazówek, ale wykazuje w praktycznym wykorzystaniu pewne błędy logiczne.
Najpierw - wnioski nie powinny zostać zastosowane w celu określania zestawu wymaganych kwalifikacji w przyszłości, z takiego powodu, iż wszystkie opierają się na różnych odpowiedziach pracowników. Kolejna sprawa, metoda ma w swoich założeniach, by pracownicy działu HR nabyli wcześniej odpowiednie kompetencje oraz wyposażenie informatyczne przystosowane do opisów ekonometrycznych. I ostatnia sprawa - najlepsi zatrudnieni w firmie powinni wyodrębnić pewną ilość godzin na badanie, co powoduje niechęć pracowników z powodu zaprzestania ich pracy w tym czasie.
Na tą chwilę to tyle naszych przemyśleń.
Redakcja:Stefan Zdurny
Redaktor tej notatki  jest absolwentem kierunku farmakologii Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych z zakresu  sozologii. Posiada tytuł Instruktora Nowoczesnego Biznesu AIT. Po studiach osiadł w Ostrowcu Świętokrzyskim.  Od trzech lat wykłada i rozwija gry dotyczące prowadzenia prezentacji w sektorze „magazynowanie i spedycja”.

CZYTAJ TAKŻE O:
Audyty płac i benefitów
Ocena 360 w przedsiębiorstwach
Strategia human resources w komercyjnej firmie
Nowoczesne zarządzanie ludźmi
Programy karier kadry rezerwowej
Systemy motywacyjne
Assessment Center

03.06.2016. 14:10