Home · Blog · Raport Poszkoleniowy - Raport

Raport Poszkoleniowy - Raport

W ramach obowiązku publikacji opinii z kwestionariusza przeprowadzonego na zakończenie warsztatu (umowa nr DFR/234) oto Analiza Po Szkoleniu 


nr FTR – 5573


Nazwa Klienta: EAT Sp. z o.o.


Dziedzina Kursów: Zamknięte Warsztaty   


Zleceniodawca warsztatu: spółka giełdowa


Sektor: siec butików z modą


Uczestnicy warsztatu: handlowcy


W treningu brało udział: osiem osób.


Intensywność warsztatu: dziewiętnscie h.


OCENA (skala 1-6)


Jak wysoko oceniasz wiedzę szkoleniowca: 5,8


Oceń zakres aktywizujących form edukacji takich jak analiza studiów przypadku: 4,4


Wyceń sprofilowanie przedstawianych treści do specyfiki twojej firmy, sektora i departamentu: 4,9


UWAGI RESZTY UCZESTNIKÓW SPISANE Z KWESTIONARIUSZY OCENY:


W jaki sposób twój szef może pomóc w zaimplementowaniu wniosków z warsztatu w rzeczywistej pracy :


wskazane byłoby zaoferować  jeszcze jakieś spotkania w formie różnych konferencji branżowych


chciałbym mieć trochę więcej samodzielności


więcej pieniędzy w naszym dziale


potrzebuję kilkanaście godzin miesięcznie na projektowanie nowych rozwiązań


przydałaby się podwyżka


jest naprawdę OK i więcej nie trzeba


kierownik jest zajęty i nic nie zrobi


Co myślisz o odbytym szkoleniu:


 


Dziękuję za odpowiedzi na postawione pytania


Kiedy będzie następny trening


 


Czwarty temat był nieprzeciętnie  nieprzydatny


Jakie jeszcze inne kursy planujesz zaliczyć w przewidywalnej przyszłości (do osiemnastu miesięcy:


zarządzanie czasem w nowczesnym koncernie


asertywne prowadzenie negocacji


motywowanie w zespołach z pokolenia Y


handlowanie jako gra w sytuacjach trudnych


strategie konkurencyjne


zaanwansowane funkcje Worda i Excela


pisanie biznesplanu dla osób indywidualnych


kurs  - korepetycje z szwedzkiego w sprzedaży

03.06.2016. 14:10