Home · Blog · Rola teambuildingu w budowaniu zespołu

Rola teambuildingu w budowaniu zespołu

Czy możliwe jest szybkie zorganizowanie skutecznego zespołu?   W rzeczywistości  jest to  ciąg działań  długotrwały  i  wymaga   szerokich kompetencji    zarządzającego  taką grupą . Scalenie różnych indywidualności w jedno  to budowanie zaufania , to  tkanie powiązań na gruncie zawodowym i towarzyskim .  To nie jest działanie błyskawiczne. Potrzebny  jest  spokój, cierpliwość  jak również odpowiednia atmosfera w zespole .


Bardzo pomocne  w tworzeniu   skutecznych zespołów  są  Korporacyjne Imprezy Integracyjne i Team Building. Ich  renoma   ciągle   intensyfikowała się od czasu pojawienia się przedstawicielstw zagranicznych firm w naszym kraju , co tylko potwierdza   wysoką efektywność  tego  pokroju imprez .  Teraz  każda   grupa ekspertów zajmujących się organizowaniem eventów  proponuje w dobrych cench tego  gatunku  zjazdy,  nieraz  szykowane  bez przesadnej oszczędności   i z profesjonalną   inscenizacją .


Imprezy integracyjne są skutecznym rozwiązaniem   ponieważ  pozwalają nawiązać relacje  na  szczeblu nieomal prywatnym,  zawiązują się przyjaźnie , pracownicy  mogą  lepiej się poznać nawzajem .  W trakcie tego typu   wydarzeń  nieraz wykorzystuje  się różnego rodzaju  gry  teambuildingowe. Ich  kwintesencją jest  dokładnie   kolektywne dążenie do celu. Team building to  przezwyciężanie granic, które były dotąd poza zasięgiem   i   niechęci poprzez zabawę , to  poznawanie ograniczeń własnych i innych uczestników . Tego  rodzaju   rozgrywki wykorzystywane są  poza tym  z tego powodu,  żeby   członkowie zespołów  mieli szansę   poznać  najmniejsze słabości , ale  także   swoją wartość .  Kluczowe jest  w takiej sytuacji   zrozumienie, że  pewne  zadania można wykonać   wyłącznie  zespołowo.  Jest to jakaś podstawa pod tworzenie   doskonałego zespołu .   Event Managerowie  polecają  zazwyczaj   różnego rodzaju   działania terenowe , np. konkurencje sportowe wymagające wspólnego działania .


Oczywiście   jednodniowa albo nawet weekendowa impreza nie  przekształci  grupy pracowników  w  sprawny kolektyw. Do tego potrzeba czasu . Jednak   wspólne wypady w atrakcyjne miejsca  istotnie przyspieszają   poznawanie się ludzi .


 

03.06.2016. 14:11