Home · Blog · Role w zespole

Role w zespole

W prężnej firmie pracownicy ZZL wiedzą, że ludzi poszukuje się do pracy na skutek posiadania przez nich różnych cech. Ważne kompetencje kandydata do pracy odnoszą się do funkcji w zbiorowości ludzkiej. Od dawna mam pragnienie przedstawienia tekstu z zakresu ról w zbiorowości ludzkiej. Uważam, iż ten zakres spraw będzie bardzo istotny oraz role w zbiorowości ludzkiej wpływają na skuteczność działania zespołu. Inne zagadnienia czytelnik może znaleźć także na tej stronie:


    Wyjazdy Integracyjne i Team Building


Jestem przekonany, iż zobrazowane niżej funkcje w zespole staną się ważne dla funkcjonowania organizacji. Przedstawiłem dalej zachowania, które przypisane są do konkretnej funkcji w zespole.


1. efekty


- efektywne i efektowne realizowanie zamierzeń,


- sprawne realizowanie zadań,


- poganianie innych,


- niewiele akceptacji słabości u innych członków zespołu.


2. relacje


- skupianie się na relacjach w ciągu dnia w dziale pracownicym oraz poprawnych stosunkach między członkami grupy,


 - rozwiązywanie konfliktów,


 - działanie w kierunku zgody nawet w błahych sprawach, chętne posługiwanie pozostałym członkom zespołu, 


 - zapominanie o istocie istnienia zbiorowości ludzkiej w pracy.


3. administrowanie


- uzdolnienia do pełnienia funkcji menedżera,


 - takie osoby są zdolni zapalić grupę do prezentowanego pomysłu, 


- potrafią zaprojektować pracę i pokierować projektami.


4. bycie podwładnym


 - tacy ludzie bardzo dobrze dają sobie radę w krytycznych momentach pracy firmy i na stanowiskach niesamodzielnych i specjalistów,


 - nie mają chęci administrowania zespołem, 


 - takie osoby chcą się skupić na własnych tematach w pracy.


Pozostałe funkcje w zbiorowości ludzkiej. opiszę w kolejnym tygodniu.


Na tą chwilę to tyle przywódczych wniosków.


Opracowanie: Grzegorz Kowal


I DODATKOWO JAK CO MIESIĄC KILKA INTERESUJĄCYCH STATYSTYK DOTYCZĄCYCH WYJAZDÓW INCENTIVE Z MINIONEGO OKRESU:


- Najchętniej zamawiana forma zadań team building : nagrywanie filmów i teledysków 


- Najwyżej wycenione w kwestionariuszach po spotkaniu aktywności – oceny uczestników: planszowe gry strategiczne


- Typowa liczebność zespołu uczestniczącego w grze: dwieście pracowników. 


- Preferowane dni tygodnia na incentive: poniedziałek.


- Najchetniej preferowana destynacja: Bieszczady


 


ŹRÓDŁO: Training Projects


Realizujemy survivalowe szkolenia team building i niezwykle dynamiczne wyjazdy integracyjne dla naszych klientów. 

03.06.2016. 14:10