Home · Blog · Symulacja biznesowa w szkoleniach przygotowujących do pracy na danym stanowisku

Symulacja biznesowa w szkoleniach przygotowujących do pracy na danym stanowisku

Sesje szkoleniowe i kursy dla menedżerów dzielą się na dość dużo rodzajów kursów: rozwojowe, przygotowujące do pracy na danym stanowisku, oraz odświeżające dotychczasową wiedzę. Obserwuję, że pracownicy firm szkoleniowych zwykle prowadzą szkolenia rozwijające kompetencje. Jednakże nawet niezbyt doświadczony kierownik powinien przygotowywać w wielu sytuacjach szkolenie stanowiskowe. W niniejszym artykule opisuję, które elementy są tu często pomijane a kluczowe.


Szkolenia przygotowujące do pracy na danym stanowisku definiuje się jako nabycie umiejętności adekwatnego wykonywania pracy, czyli użycia w firmy:


- metod sprawnej pracy, 


- metod etycznej współpracy, 


- zachowań determinujących akceptację odpowiednich metod pracy i ich polepszanie w ramach swoich możliwości,


- przyzwyczajeń poprawnego organizowania i podejmowania się czynności. 


W szkoleniach przysposabiających do stanowiska pracy istnieje możliwość, aby wykorzystać symulacje biznesowe. Dowiedziałem się tego, kiedy wszedłem na tenże portal:


 Gry Strategiczne - Kompendium 


W ramach organizowania szkoleń przygotowujących do pracy na danym stanowisku należy zorganizować:


 


- analizę stanowiska w oparciu o celów w ramach procedowania projektowego i przygotowawczego,


 


- badanie stanowiska z punktu widzenia opisanych w osobnych dokumentach zagrożeń oraz problemów zawodowych,


 


- diagnozę celów razem z określeniem opisanych w osobnych dokumentach niebezpieczeństw i pokazaniem różnych zachowań w tej sytuacji,


 


- analizę  niebezpieczeństw pojawiających się w bliskim otoczeniu, wokół miejsca, gdzie ktoś pracuje,


 


- zaplanowanie wyposażenia stanowiska pracy właściwie do powierzonego zadania roboczego.


 


Przy przeprowadzeniu badania czynności na określonym stanowisku należy uwzględnić:


 


- listę niebezpieczeństw i elementów szkodliwych występujących w tej akurat branży,


 


- tabele obrazujące cele i zagrożenia,


 


- rysunki obrazujące zadania w kolejnych fazach procedowania projektowego i przygotowawczego i zagrożenia.


W następnym poście na tym blogu zaprezentuję zestaw reguł do kolejnej gry decyzyjnej.


Filipi Sawka


Twórca tego artykułu jest absolwentem wydziału prawa Uniwersytetu Opolskiego i studiów podyplomowych z dziedziny  promocji i reklamy. Posiada licencję Konsultanta Konkurencyjności YXP. Mieszka w Jędrzejowie.  Od pięciu sezonów wykłada i tworzy gry dotyczące kierowania zmianami w branży „konsulting i usługi b2b”. 


 


TEMATY BOGA:


Symulacje Zespołowe


Warsztaty miękkie


Gry komputerowe


Zarządzanie


Gry produkcyjne


Finanse dla niefinanstów 


Certyfikacja trenerów


Materiały do symulacji dla moderatorów gier

03.06.2016. 14:11