Home · Blog · W jaki sposób podwyższyć jakość uczenia się?

W jaki sposób podwyższyć jakość uczenia się?

Biorąc się za organizację szkoleń pracowniczych w swojej firmie w pierwszej kolejności będzie się chciało widzieć ich efektywność. Bo przecież przeznaczając spore niekiedy sumy na firmę zajmującą się szkoleniami, przeważnie oprócz tego koszty wyjazdu do jakiegoś hotelu na pewno każdy z kierowników zechce sprawdzić, jakie to miało przełożenie na poprawę wydajności pracy.


 


Efektywność przeprowadzanych szkoleń w niektórych przypadkach może być trudna do określenia, ale powinno się postarać o pewne sprawy, żeby była ona odpowiednio wysoka. Przeważnie procesy szkoleniowe można podzielić na trzy podstawowe części, to znaczy samo przygotowanie, realizacja założonych planów i na zakończenie działania w okresie, gdy szkolenia się zakończą (więcej: Biznesowe Spotkania Integracyjne ).


 


W oparciu o analizę wielu szkoleń specjaliści w tym zakresie uważają, że najlepsze proporcje między poszczególnymi etapami wynoszą 40-20-40. Te liczby wskazują, jak dużo zaangażowania i wysiłku należy włożyć na poszczególnych etapach, i jeżeli wszystko się to zapewni, to najczęściej tak przeprowadzone zestawy szkoleń nie będą zmarnowane.


 


Już samo dobre przygotowanie do szkoleń to prawie połowa ostatecznego sukcesu, z takich też powodów odpowiednie zaangażowanie działów personalnych na tym etapie jest wręcz konieczne. Przed ostatecznym wyborem szkolenia warto uwzględnić zdanie zainteresowanych osób, czyli pracowników i kadry kierowniczej. Dzięki temu można będzie precyzyjnie doprecyzować potrzeby obu grup i znaleźć rozwiązanie które będzie satysfakcjonować obie strony.


 


Do badania potrzeb i wymagań należy użyć dużo przeróżnych technik, które w znacznym stopniu będą pomagać w ostatecznym wyborze. Na przykład będą to ankiety wypełniane przez pracowników, rozmowy oraz wywiady z nimi, a oprócz tego analiza tego jak pracują w określonych przedziałach czasu, dzięki takim ustaleniom można dość dokładnie dowiedzieć się, jakie będą ich oczekiwania i potrzeby w tym zakresie.


 


Należy w czasie planowania uwzględnić również zdanie firmy szkoleniowej, jaką zamierza się zatrudnić, niektórzy są zdania że jest to wręcz konieczne. Ocena niezależnych osób, zupełnie obiektywnie i bez zaangażowania pomaga dostrzec wiele rzeczy, jakie normalnie zostają zupełnie niezauważone.


 

03.06.2016. 14:10