Home · Blog · Warto znać efekty oceny okresowej personelu

Warto znać efekty oceny okresowej personelu

System ocen pracowniczych odgrywa istotną funkcję w kierowaniu ludźmi. Równocześnie bywa to ważny element wdrożenia strategii dotyczącej zarządzania zasobami ludzkimi firmy. Przeprowadzenie oceny pracowniczej bazuje na stałym poświęcaniu uwagi na zachowanie oraz efekty wysiłków zatrudnionych w celu wsparcia merytorycznego, kreowania proaktywnej postawy oraz controllingu personalnego. Przykłady takich działań można odszukać w książkach:  Szkolenia  Zarządzanie Zmianami.
Diagnozowanie efektów pracy jest tylko w akademickich dyskusjach proste i łatwe. W rzeczywistości niezbędne bywają pewne cechy osobowe i dość duże elementy na drodze zawodowej. Zgodnie z kryterium funkcji firm i organizacji cele systemów ocen da się podzielić na dwa rodzaje.
Do obszaru operacyjnego zaliczają się:
- możliwość stosowania adekwatnego pozyskowania i wykorzystania kadr w nawiązaniu do zdiagnozowanych zdolności, obszarów, które najbardziej interesują pracowników, sprawności działania,
- urealnianie tworzenia harmonogramów i zarządzania ludźmi zatrudnionymi w firmie,
- wskazanie merytorycznych podstaw decyzji związanych z kadrowymi przetasowaniami, outplacementem, rozwojem kariery,
- sporządzanie rekomendacji,
- zdiagnozowanie wymagań i obszarów szkolenia pracowników,
- tworzenie kadry rezerwowej,
- określenie strategicznej polityki w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa.
Do korzyści społecznych można zaliczyć:
- zmiana zachowań pracowników przez budowanie pożądanej postawy do wykonywanych obowiązków,
- wzmacnianie wyników zawartych w kryteriach przeprowadzanej oceny,
- pobudzanie do działania polegające na świadomości pracowników na temat wyników pracy, przestrzeni do poprawy i kreowaniu bodźców dla podnoszenia lojalności pracowników względem pracodawcy,
- eliminacja ujemnych oraz niekorzystnych dla organizacji zachowań pracowników,
- uświadomienia znaczenia poprawnych relacji międzyludzkich.
Warto dodać - o wymienionych wyżej celach przełożony powinien pamiętać kiedy ocenia swoich podwładnych.
KIM JESTEŚMY
Ten serwis kreuje kwartet doświadczonych szkoleniowców organizujących wykłady biznesowe z różnych dziedzin gospodarki.
Twórcą niniejszego felietonu jest  Rafał Szczepanik , trener prowadzący szkolenia z podejmowania decyzji a także analityk w zakresie  rozwiązywania problemów organizacyjnych.  
W tym miejscu wiele dyskutujemy także na temat:
- audyty kompetencji kadry w dużych koncernach i małych firmach
- ankiety rozwojowe
- szkolenia z rozwoju osobistego i menedżerskiego
- imprezy integracyjnych
- zarządzanie kadrami

03.06.2016. 14:10