Home · Blog · Wiedza socjologiczna w teorii przewodzenia ludźmi

Wiedza socjologiczna w teorii przewodzenia ludźmi

Od czasu, gdy nauki psychologiczne zaczęły wkraczać w dużo tematów do tej pory nie wykorzystywanych, w tym również w zakres zaangażowania i zachęcania do lepszego działania, managerowie zaczęli dostrzegać plusy poszerzania umiejętności zatrudnionych osób. Niezwykle pożądane stały się różne kursy i szkolenia, właśnie dzięki nim wszyscy zatrudnieni mogli uczyć się nowych rzeczy, a przy tym przywiązać się do firmy.


Następnym krokiem w dążeniu do zbudowania idealnego zespołu są Gry Team Building. Podczas szkoleń przeważnie się dostaje suchą wiedzę, czasami popartą przykładem z życia wziętym. Gry mają odmienną rolę, powinny one sprawdzać zachowanie pracowników podczas rozwiązywania prawdziwych problemów i uczą ich sposobów na podejmowanie właściwych decyzji.


Opierają się one na twierdzeniu, że dorośli najskuteczniej uczą się zachowań za pomocą doświadczeń, czyli przez szereg prób i pomysłów w trakcie wykonywania konkretnej misji. Jeżeli nawet przydarzą się podczas symulacji pomyłki i nieodpowiednie wybory, to na etapie podsumowania, po dokładnej analizie zachowań można będzie wyciągnąć odpowiednie wnioski i w prawdziwych sytuacjach zachować się znacznie lepiej.


I tym się właśnie mają zająć symulacyjne gry. W ich trakcie uczestnicy mierzą się z prawdziwymi sytuacjami, jakie będą mogły się zdarzyć w trakcjepracy, podejmują ciężkie niekiedy wybory i planować dalsze działania. Gracze doświadczają skutków tego, co zrobili, ale dostają poza tym możliwość za pomocą różnych metod ulepszenia strategii, którą wymyślili.


Umiejętności jakie można zyskać w czasie gier symulacyjnych z całą pewnością będą procentować podczas dalszej pracy, jeżeli nawet sytuacje, które były ćwiczone nigdy nie będą miały miejsca. Osoby po takim szkoleniu będą się czuli znacznie spokojniej, gdy będą mieli decyzję do podjęcia, jeśli przećwiczyli wcześniej, w jaki sposób w podobych sytuacjach powinno się postępować.

03.06.2016. 14:10