Home · Blog · Zabawa w nauce

Zabawa w nauce

Od dawna wiadomo, iż interaktywna forma nauczania jest efektywniejsza, aniżeli wiedza przekazywana w tradycyjnej formie, np. prelekcja. Aktywne współuczestnictwo w zajęciach  pozwala bardziej umocnić , lecz także mocniej wciąga kursantów w eliminację kłopotów w pracy 


 


Rozgrywki edukacyjne to skuteczne narzędzie w nauczaniu pracowników różnorodnych specjalności. Z ich powodu edukowane jednostki kształcą się krócej, ale z lepszymi efektami. Oprócz tego, mała cząstka zabawy daje szansę na szybsze zaabsorbowanie niesłychanie złożonych tematów. Należy wspomnieć, że rozgrywki stosowane w czasie szkolenia - np. nasze Inspiracyjne Wykłady Z Prezentacji  - oraz bardzo często przygotowywane przez trenerów, to nowoczesne metody rozwijania profesjonalizmu uczestników. Ich wartością jest dodatkowo to, że gwarantują ćwiczenie zachowań w okolicznościach kopiujących warunki biznesowe.


 


Najczęściej na szkoleniach napotyka się dwa warianty rozgrywek. Jedne z nich wspierają się na pozorowaniu rzeczywistości biznesowej. W tego typu okolicznościach możliwe jest, by owocnie doskonalić oraz analizować profesjonalizm uczestników, ukazując im faktyczne wyzwania, które oczekują ich w niejednej firmie. Inny wariant ogniskuje się na abstrakcyjnym środowisku i odnosi się do obserwacji reakcji kursantów w kontekście różnorodnych uwarunkowań i zmian.


 


Na ogół uczestnicy bardzo dobrze reagują na rozgrywki szkoleniowe i częstokroć postrzegają je jako interesującą swego rodzaju frajdę, jaka zawiera w sobie również szansę bezproblemowego przyswojenia informacji. Dobre gry mają atrakcyjne tematy, a dzięki temu mocno angażują pracowników i zmuszają ich do konkurowania oraz do postępowania impulsywnego. Oprócz tego, iż uczestnicy angażują się emocjonalnie, także dobrze się bawią a także jednoczą. To również nie jest bez wagi.


 


Rozgrywki szkoleniowe świetnie przydają się do rozwijania również kompetencji podstawowych, jak i tych koncentrujących się na zachowaniu człowieka, potrafią być częścią zgłębiania potrzeb kształceniowych i budować solidarność między osobami z tej samej firmy. Niewątpliwie, dobór konkretnej gry winien być uzależniony od celu, jaki potrzebuje się zdobyć na biznesowych warsztatach. Na skutek tego można skoncentrować się na rozwijaniu pożądanych cech pracowników oraz ich kwalifikacji związanych z obowiązkami zawodowymi.


 

03.06.2016. 14:10