Home · Blog · Zwyczaje narodowe a współpraca w grupie

Zwyczaje narodowe a współpraca w grupie

Wymagania szefów w stosunku do obecnych współpracowników nie zawężają się wyłącznie do poziomu zakończonej edukacji, nauki angielskiego i doświadczenia zawodowego nabytego w innej firmie. Coraz więcej instytucji w trakcie rekrutacji kandydatów próbuje oszacować, czy kandydat okaże się radzić sobie współpracując w zbiorowości ludzi.
W tym blogu postanowiłem pokazać jak kultura narodowa wywiera wpływ na aktywność w mniejszej społeczności, jaką jest firma. Choć kompetencje pracy w grupie są wśród pracodawców pozytywnie wyróżniane, działanie samodzielnie to często dobry sposób na awans. Menedżerowie wykazujący ponadprzeciętny poziom wrażliwości i empatii, myślący niekonformistycznie i będący w drodze bez wahania do swoich celów dość sprawnie pną się do góry. Na przykład:   Firmowe Wyjazdy 
Na to, czy firma preferuje totalną samodzielność czy aktywność w grupie wpływa  tradycja kraju, w której istnieje. Thomas Gerl zrobił wywiady z obszaru kultur organizacyjnych przedsiębiorstw pochodzących z różnych krajów. Można wyczytać z nich, iż możliwe jest, aby obszary kulturowe pogrupować na kilka podgrup adekwatnie do zakresu, w jakim rutyna korporacyjna wyróżnia aktywność zespołową.
Dla przykładu firmy z Danii, Szwecji oraz Ukrainy nad wyraz cenią zintegrowanie członków wchodzących w skład grupy wokół celów przedsiębiorstwa. Na dodatek preferują małą rozpiętością koordynowania. Grupy zadaniowe bywają kilkuosobowe. Jednak w niemieckich przedsiębiorstwach duża część działalności jest bardzo sproceduralizowana i zaprojektowana, a zadania bywają dokładnie rozdzielone.
No i właśnie, jak każdy wie, takie społeczności nieporównywalnie lepiej niż inni działają nawet w dużych zbiorowościach ludzi bez konieczności permanentnego kontrolowania ich pracy. Zatrudnieni w firmach azjatyckich muszą być gotowym na walkę o pozycję zawodową oraz mieć wielką pasję do wykonywanej pracy. W tym przypadku nagradza się skrajny egoizm i entuzjazm.
W przyszłomiesięcznym wpisie na temat zgranego działu w firmie opiszę funkcje, jakie można pełnić w zespole i ich funkcję w pracy zespołu.
To tyle moich wniosków.
Autor: Grzegorz Nowosielski
I DODATKOWO JAK ZAWSZE PORCJA NIEZNANYCH ANALIZ ODNOŚNIE INTEGRACJI Z OSTATNIEGO OKRESU:
- Najczęściej wspomianana w zapytaniach od klientów  forma gier : scenariusz militarny
- Najwyżej ocenione w ankietach po spotkaniu gry – oceny uczestników: gry konstrukcyjne z klockami
- Statystyczna wielkość grupy szkoleniowej: sześćdziesiąt osób.
- Optymalne dla klienta dni tygodnia na zabawy: środa.
- Najchetniej zamawiana część kraju: Warszawa

ŹRÓDŁO: Training Projects
Od sześciu lat działamy w branży spotkań dla pracowników pod marką Training Projects.
Rozumiemy, że udane szkolenie albo wyjazd to także sympatyczny hotel. Na sprawdzonej i stale weryfiowanej liście mamy wiele klimatycznych miejsc górskich, mazurskich, nadmorskich, w środkowej Polsce i innych. Rekomendujemy sprawdzone eventy integracyjne i  team building.Najchętniej pracujemy w Karkonoszach, pod Warszawą oraz nad morzem. Zalecamy  miejsca daleko od głównych dróg . W słoneczne dni działamy pod chmurką, a jeżeli aura nie sprzyja – w salach konferencyjnych. 

03.06.2016. 14:10