Home · EFS · Baza subwencji na szkolenia HR

Baza subwencji na szkolenia HR

Pracownicy ze współpracujących z nami stale firm aplikowali o granty i w porozumieniu z nami dostarczyli wymagane dokumenty do instytucji finansujących. Informujemy iż w ramach funduszu europejskiego „Kujawsko Pomorski Program Edukacyjny” na dwudniowe Szkolenia Dla Account Managerów pomoc nabywają poniższe przedsięwzięcia: • Warsztaty Szkoleniowe dla Asystentek w przedsiębiorstwie Kronberg

 • Szkolenie kształtowania kultury organizacyjnej wsparciem dla zmian organizacyjnych.

 • "Lepszy internet"

 • innowacyjna technologia przygotowania powierzchni TecTalis gwarancją przyrostu konkurencyjności KTL.PL Sp. z o.o.

 • nowoczesny pomysł + inwestor zewnętrzny = SUKCES

 • sporządzenie procedury otrzymywania nanostrukturalnych katalizatorów tlenkowych do oczyszczania powietrza z toksycznych lotnych związków organicznych

 • opracowanie i implementacja technologii produkcji papieru na bazie makulatury.

 • sporządzenie i implementacja kompleksowych testów do diagnostyki predyspozycji genetycznych wybranych chorób nowotworowych w oparciu o technologię mikromacierzy DNA.

 • sporządzenie i uruchomienie produkcji energooszczędnych napędów do elektrycznych zespołów trakcyjnych

 • opracowanie nowej generacji łączników dla dystrybucji energii elektrycznej średniego napięcia

 • opracowanie usługi proinnowacyjnej - proces Zarządzania Obiegiem Korespondencji dla MMSP

 • koncepcja afiliacyjna wspierająca sprzedaż i dystrybucję produktów i usług w internecie.

 • struktura Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą zasobów (PLI CBD)

 • wypracowanie terenów inwestycyjnych związanych z innowacyjną gospodarką w Gminie Babice

 • system do zarządzania informacjami o elementach aktywnych w sieciach transmisyjnych.

 • procesy B2B wspierajace punkty sprzedaży (POS) branży usługowej oraz dostawców sieci handlowych

 • utworzenie laboratorium badawczo-rozwojowego w spółce Arso-Polński

 • uruchomienie nowoczesnego procesu systemowej realizacji usług księgowych przez AUDIT and TAX Group Sp. z o.o.

 • uruchomienie nowoczesnych e-usług poprzez wypracowanie Ogólnopolskiej Giełdy Rezerwacji Hotelowych oraz Wyszukiwarki Obiektów Hotelowych.

 • wdrożenie modelu B2B do elektronicznej wymiany zasobów i zarządzania informacją handlową w grupie aptek

 • wdrożenie technologii produkcji opakowań o podwyższonej barierowości opracowanej przez Politechnikę Mediolańską

 • wdrożenie innowacyjnej procedury celem wprowadzenia zasadniczo zmienionych produktów przez BIOFARM.

 • zbudowanie internetowego projektu obiegu dokumentów

 • wypracowanie internetowego serwisu edukacyjnego wspierającego efektywną naukę pamięciową oraz przygotowywanie do egzaminów poprzez interaktywne rozwiązywanie testów.

 • zbudowanie zdalnego serwisu umożliwiającego graficzne prezentowanie na mapie przebytych tras poprzez wgrywanie danych z urządzeń GPS

03.06.2016. 14:10