Home · EFS · Dofinansowanie na warsztaty biznesowe

Dofinansowanie na warsztaty biznesowe

Klienci z niektórych firm zgłosili wnioski o dotacje i pod opieką naszych doradców przesłali wymagane dokumenty do instytucji finansujących. 


Informujemy iż w ramach  pogramu unijnego „Pomorski Program Edukacyjny” na  Biznesowe Symulacje Negocjacyjne   środki nabywają następujące  przedsięwzięcia:


 


 Cykl Szkoleniowy dla Jakości w przedsiębiorstwie Konwikpol  


 Projekt Szkolenia kształtowania kultury organizacyjnej impulsem innowacji.


"innowacyjna technologia produkcji pelet 


"Równać do najlepszych - informatyzacja drogą do sukcesu"


innowacyjna metodyka produkcji pap i gontów  asfaltowych w Spółce Werner Janikowo.


sporządzenie nowoczesnych materiałów, technologii i wyrobów  uszczelniających i tłumiących drgania dla motoryzacji 


 


sporządzenie i implementacja systemu ochrony obwodowej z wykorzystaniem radaru kablowego PKWiU 31.62.11-57.29


sporządzenie i wdrożenie nowej linii wzorniczej w spółce DALPO


sporządzenie i uruchomienie wyspecjalizowanych portali mobilnych - inteligentnych porównywarek cen branży budowlanej, instalacyjnej, elektrotechniczej i wyposażenia wnętrz


sporządzenie i uruchomienie produkcji innowacyjnych hydroseparatorów do recyklingu śmieci komunalnych 


sporządzenie techniki kontroli wiroprądami struktury, naprężeń i wad w lotniczych kołach zębatych zahartowanych indukcyjnie


opracowanie, uruchomienie i implementacja centrum implementacji CAB do specyfiki przemysłu HVAC.


platforma usług szkoleniowych on-line: opracowanie funkcjonalno-systemistyczne oraz uruchomienie nowoczesnego modelu e-learningowego w formule WEB 3.0.


sporządzenie terenów inwestycyjnych związanych z innowacyjną gospodarką w Gminie Babice


proces ekspertowy wspomagajacy projektowanie budynkow ekologicznych


technologia i nowej generacji urządzenie wielozadaniowe do regeneracyjnego kształtowania otwartych cieków wodnych


opracowanie działu B+R w Przedsiębiorstwie Innowacyjno-Wdrożeniowym Wifama-Prexer Sp. z o.o.


opracowanie w Polsce Centrum Usług Wspólnych przez Intelenet European Services Sp. z o.o.


wdrożenie nowoczesnych w skali świata e-usług w ramach platformy Memo-Bank


uruchomienie systemu B2B do elektronicznej wymiany danych i zarządzania informacją handlową w grupie aptek


implementacja interdyscyplinarnego systemu Informatycznego typu B2B w spółce CEMTEL Arkadiusz Brzostek i u jego partnerów 


 


wypracowanie interaktywnej platformy informacyjnej AGRO z możliwością kojarzenia partnerów handlowych branży rolno-spożywczej.


stworzenie cyfrowego serwisu do zdalnego przetwarzania dokumentów cyfrowych


wypracowanie internetowego serwisu umożliwiającego automatyczną rezerwację czasu i miejsca wykonania usługi


 

03.06.2016. 14:10