Home · Lektury · Lektura dodatkowa - gry decyzyjne

Lektura dodatkowa - gry decyzyjne

Symulacje biznesowe w naszym projekcie dla technologów będą opierały się na tym materiale uzupełniającym.
Serdecznie prosimy uczestników prowadzonych przez naszą organizację wykładów i gier decyzyjnych w programie rozwoju kompetencji technicznych o opanowanie najważniejszych treści z opublikowanych na tej stronie książek na szkolenie Inżynierskie Symulacje Menedżerskie.
Przypominamy jednocześnie, że następujaca baza zawiera tytuły wykraczające poza zaawansowaną nawet wiedzę o symulacjach i ma posłużyć do inspiracji w kwestii scenariusza opracowaywanych przez Państwa symulacji. • Wzmacnianie Cech Proaktywnych w Nowoczesnej Firmie, Norbert Stefanowicz

 • Szkolenia Projektowe, Łucja Balzak

 • Jeżdżę samochodem Warszawa

 • Wielki słownik techniczny polsko-rosyjski

 • Pracownia pomiarów warsztat.

 • Symulacje motywacyjne – fundamenty teoretyczne

 • O teori relacji

 • Budownictwo wodne czI

 • Gospodarka skojarzona cieplno-elektryczna

 • Popularyzacja bhp w przedsiębiorstwie

 • Przetwarzanie zbiorów danych

 • Człowiek i środowisko

 • Nowoczesna ekonomika transportu

 • Metoda badania wypadków

 • Dźwigary powierzchniowe

 • Propedeutyka informatyki

 • System informacji ekonomicznej w przedsiębiorstwie

 • Układy scalone w pytaniach i odpowiedziach

 • Pracownia fotograficzna.

 • ABC reformy gospodarczej dla mistrzów

 • Pomiary cieplne i energetyczne

 • Leśne rośliny lekarskie

 • Przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe

 • Elektromechaniczne stany przejściowe w systemie energetycznym

 • Podręczny słownik polsko-bułgarski z suplementem t2

 • Cymes czyli kuchnie żydowska

 • Magnetofony i gramofony cyfrowe

 • Archiwizatory PKPAK,PKZIP,NARC,LMARC

 • Elementy rachunkowości zarządczej

 • Krótki kurs fizyki teoretycznej tom 1. Mechanika, elektodynamika

 • Auto CAD wersja 10

 • MS-DOS 6.0

 • Ekologia - wybór przyszłości 374 str., 24 cm

 • Fizyka dielektryków Wyd.III 395 str., 24 cm

 • Prywatyzacja klucz do lepszego zarządzenia 355 str., 20 cm

 • Ekonomia t 1 Podręcznik ekonomii Nr 1 w Europie 576s 24cm

 • Metale śmierci 56 str,20 cm

 • Powstanie kościuszkowskie 1794 Dzieje militarne T.I 458 str., 25 cm

 • Mechanizacja ogrodnictwa Wyd.V Podręcznik dla technikum 405 str., 20 cm

 • Gry transportowe – fundamenty praktyczne

 • Wypadki przy pracy oraz choroby zawodowePrzepisy prawne i objaśnienia dla państwowych i prywatnych zakładów pracy... 108 str., 20 cm

 • Elementy prawa Wyd.I 219 str., 20 cm

 • Chemia w pytaniach i odpowiedziach dla uczniów szkół średnich 256 str., 20 cm

 • Badanie urządzeń energoelektrycznych. WydI. 324str.,23cm.

 • Aparaty i urządzenia elektryczne 8 Podręcznik dla technikum Wyd 5 379s 24cm

 • Auto CAD LT 2 + dyskietka 493 str,24 cm

 • Ekologia środowisko przyroda wyd 2

 • Auto CAD LT dla Windows Wersja polska i angielska

 • Chemiczne metody analizy ilościowej Wyd.IV 464 str, 21 cm

 • Zasady rachunkowości Wyd.III 178 str, 24 cm

 • Podstawy technologii spawalniczych 281 str. 24 cm

 • Praktyka pola elektromagnetycznego Wyd.3 272 str, 24 cm

 • Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków

 • Historia ustroju i prawa polskiego /1772-1918/

 • Excel 2000 w.polska krok po kroku +D-143 384 str, 24 cm

 • Termometria Przyrządy i metody 647s 24cm

 • Prawo administracyjne 427 str, 24 cm

 • Prawo handlowe 526 str,24 cm

 • Auto CAD 2000 PL + D46,47 1156 str, 24 cm

 • Matlab - obliczenia numeryczne i ich zastosowania 407s 24cm

 • Excel 2000 espresso 182s 23cm

 • Word 2000 PL 274 str. 24 cm

 • Geologia historyczna dla geografów 253 str, 24 cm

 • Rachunkowość. Czz. 3

03.06.2016. 14:11