Home · Lektury · Narzędzia - gry biznesowe

Narzędzia - gry biznesowe

rnGry symulacyjne w naszym programie dla kierowników produkcji będą wypracowane na następującym materiale informacyjnym.
Serdecznie prosimy uczestników realizowanych u nas treningów i symulacji strategicznych w ramach ścieżki inżynierskiej o przeczytanie poniższych lektur po kursie Symulacje .
rnZwracamy uwagę w tym miejscu, że poniższa baza zawiera pozyje wykraczające poza tradycyjną wiedzę o grach i służy do inspiracji w kwestii scenariusza opracowaywanych przez Kursantów gier.
 • Wzmacnianie Postaw Biznesowych w Międzynarodowej Jednostce Biznesowej, Grzegorz Nowakowski
 • Szkolenia Zawodowe, Łucja Elwik
 • Stosunki środowiskowe przedsiębiorstwa przemysłowego
 • Urządzenia do oczyszczania wody i ścieków
 • Ewidencja środków trwałych i amortyzacji
 • Symulacje transportowe – fundamenty praktyczne
 • Elektromagnetyczne procesy przejściowe w asynchronicznym napędzie elektr.
 • Ciepłownictwo cz I
 • Maszyny i urządzenia energetyczne czII
 • Algebra dla klasy II L.O
 • Mała Encyklopedia Rachunkowości Wyd. IV zm. i rozsz.
 • Stacje elektroenergetyczne
 • Ściany działowe w budownictwie oprzemysłowionym
 • Miernictwo elektryczne w pytaniach i odpowiedziach
 • Niedomagania samochodów
 • Analiza zagrożeń wypadkowych
 • Słownik chemiczny
 • Zwiększenie trwałości maszyn metodami technologicznymi
 • Łożyskowanie.
 • Czas pracy Zagadnienia i społ.
 • Plastyczność i pełzanie
 • Modułowe i mikroprogramowalne układy cyfrowe
 • Woda dla kotłów parowych i obiegów chłodzących siłowni cieplnych.Prot.nr 79-zamiany
 • Technika sprzęgania układów w systemach mikroprocesowych
 • Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle chemicznym. Leksykon
 • Bezpieczna eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych w pytaniach i odpowiedzia
 • Lotus 1-2-3 wersja 2.0
 • Programowanie systemów baz danych. Język Clipper
 • Quattro Pro Leksykon użytkownika.
 • Angielsko-polski. Leksykon rachunkowości
 • Pieniądz.Przegląd encyklopedyczny
 • System DOS dla początkujących
 • System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonamii.Wyd.II zmienione
 • Komputerowa analiza układów elektronicznych Wyd.I 392 str., 24 cm
 • Prawo o ruchu drogowym z komentarzem do zmian wprowadzonych ustawami z 06.03.92. Stan prawny 31.05.92 156 str., 20 cm
 • Marketing skuteczne planowanie i praktyka. 363s,20cm
 • Matematyka- zbiór zadań Egzamin wstępny na wyższe uczelnie Wyd.I 328 str.,20 cm
 • Microsoft EXCEL w. 4.0 381 str., 20 cm
 • Przedsiębiortwo w gospodarce rynkowej zarządzanie-marketing-finanse Wyd.II 285 str., 24 cm
 • Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne
 • Zbiór zadań z chemii dla szkół średnich Wyd.VII 367 str.20 cm
 • Konstrukcje krótkofalarskie dla początkujących Wyd.II 206 str., 29 cm
 • Studia z teorii poznania 243 str., 24 cm
 • Sztuka zarządzania finansami. 179str.,24cm
 • Zarys matematyki wyższej dla studentów cz 3 Wyd 19
 • Wprowadzenie do ekonometrii w przykład h i zadaniach 372 str,24 cm
 • Glosariusz terminologii stosunków międzynarodowych i prawa międzynarodowego 403 str,24 cm
 • Prawo ustrojowe 831 str,17 cm
 • Słownik szkolny - ekologia 181 str, 21 cm
 • Excel 7 krok po kroku 642 str, 24 cm
 • Słownik techniczny włosko-polski Wyd.III 295 str, 24 cm
 • Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 r. 360 str, 24 cm
 • Rachunkowość bez konta 272 str. 25 cm
 • Prawo handlowe - zarys wykładu 569 str, 24 cm
 • Przewodnik po biznesie 400 str, 24 cm
 • Metrologia elektryczna
 • Chemia organiczna 2 452 str, 24 cm
 • Wprowadzenie do chemii środowiska 234s 24cm
 • Dynamika maszyn elektrycznych prądu przemiennego 684 str, 24 cm
 • Britannica atlas
 • Internet - praktycznie 500 str, 24 cm
 • Elementy chemii nieorganicznej cz.2 334 str, 24 cm
 • Tworzenie stron WWW - ćwiczenia praktyczne 124 str. 24 cm
 • Badania operacyjne w przykładach i zadaniach

  15.01.2017. 00:02

 •