Home · Przybornik Na Szkolenia · Testy – jak je pisać

Testy – jak je pisać

Krótka ściagawka dla trenera, który musi przygotować test na szkolenia finansowane z Unii Europejskiej,


 


W związku z tym, że coraz częściej będziemy jako trenerzy, na podstawie wymogów EFS, pisać testy oceniające wiedzę nabytą na szkoleniu, chciałbym zaproponować Wam pisanie testów zawierających min. 50% pytań zamkniętych behawioralnych. Pytania behawioralne to pytania, w których albo przedstawiamy daną sytuację i pytamy, jak badany by się w niej zachował, albo prosimy, by opowiedział o swoim zachowaniu w określonej sytuacji. W naszym przypadku – ponieważ mamy pytania zamknięte – wchodzi w grę tylko ta pierwsza opcja.


 


Dlaczego zamknięte?


Bo w testach z pytaniami otwartymi jest problem z mierzalną i sprawiedliwą oceną. Dajemy te testy np. Uli, Iwonie i Ewie. Każda oceni to samo inaczej. Z drugiej strony, ktoś może ma wiedzę ale nie umiał ją przelać na papier – ilu z nas ma wiedzę, ale nie umie jej przełożyć na artykuł w prasie?


W tego typu pytaniach trudno też pokazać miernik wzrostu wiedzy – jeśli robimy test przed i po szkoleniu.


 


Dlaczego behawioralne?


Bo w nich można pytać o praktyczne zachowania i zbadać umiejętność rozwiązania problemu czy podjęcia decyzji. W pytaniach typu „Wymień 5 typów klientów” ocenimy, czy badany zna definicje, a nie czy rozpozna typ klienta. W pytaniach typu „Czy technika dobry/zły policjant to a/ technika negocjacyjna, b/ technika oceny okresowej” – dowiemy się czy ma wiedze teoretyczną, a nie czy wie kiedy i jak stosować tą technikę. Behawioralne pytania są najmniej obarczone tymi wadami.


 


Jakie jeszcze pytania?


Pytania behawioralne mogą oczywiście być wsparte pytaniami dot. wiedzy teoretycznej, np.


Plan Gantta służy do:
 1. Tworzenia matrycy działań projektu
 2. Planowania terytorium sklepu
 3. Planowania przepływów kapitałowych na rynku międzybankowym
 


Ale te pytania powinny stanowić maks. 50% testu, a najlepiej mniej.


 


Jak napisać pytanie behawioralne zamknięte?


Pytanie musi zawierać zwięzły opis sytuacji, w której badany – jako bohater tej sytuacji - musi wybrać właściwe zachowanie (podjąć decyzję). Jedna z odpowiedzi jest dobra, dwie złe.


Np.:


SYTUACJA: Gdybym znalazł w swojej lodowce spleśniały ze starości drzem, to:
 1. ZACHOWANIE: zjem go od razu z apetytem
 2. ZACHOWANIE: wyrzucę go do kosza
 3. ZACHOWANIE: zostawię w lodówce, przyda się do ciasta
Albo:


SYTUACJA: Jeśli zobaczę przez okno, że uzbrojony w karabin maszynowy, dwumetrowy dryblas kradnie samochód sąsiada, to:
 1. DECYZJA: wezmę scyzoryk, wyjdę przed dom i pójdę bronić dobytku sąsiada
 2. DECYZJA: zadzwonię na policje
 3. DECYZJA: nie zrobię nic, będę się cieszył, że nie trafiło na mój.
 


Jak dobrać poziom trudności?


W testach łatwych jedna odpowiedź jasno się narzuca, jeśli tylko mamy elementarną wiedzę, np.:


Gdy do sklepy wchodzi klient, po przywitaniu go:
 1. popatrzę, w który sektor sklepy pójdzie, i gdy zatrzyma się dłużej przy danym produkcie, podejdę i zacznę zachwalać ten produkt
 2. Dam mu chwilę na rozejrzenie się i następnie zacznę zadawać pytania sondujące, na czy mu zależy
 3. Nie odezwę się, dopóki sam klient nie zada pytania
 


Gdy chcemy utrudnić test, odpowiedz prawidłowa nie będzie tak oczywista na pierwszy rzut oka.


Zostałeś szefem świeżo powstałego zespołu projektowego, którego członkowie nie znali się wcześniej. Zespół będzie razem funkcjonował ok. 5 miesięcy. Co zrobisz, by jak najszybciej osiągnąć zamierzony cel (tzn. zrealizować projekt przed czasem)
 1. Natychmiast rozdzielę zadania i rozpoczniemy pracę nad projektem
 2. Poświęcę 2 dni na wyjazd integracyjny, nawet jeśli będą to dni robocze (co odwlecze rozpoczęcie pracy nad projektem)
 3. Poproszę wszystkich, by zgodzili się na płatne nadgodziny
 


W dobrych testach jest np. 5 pytań łatwych, 5 średnich, 5 trudnych – to pozwoli ocenić, na jakim poziomie są uczestnicy.


 


PYTANIA BEHAVIORALNE - przykłady


Twój pracownik popełnił błąd wynikający ewidentnie z zaniedbania. Chcesz mu zwrócić uwagę – ale w taki sposób, by zapamiętał sytuację i wyciągnął z niej właściwe wnioski. Co zrobisz?
 1. Na najbliższym zebraniu przedstawię jego niedopatrzenie, zwrócę mu uwagę i poproszę innych członków zespołu, by sami nie popełniali tego typu błędów w przyszłości.
 2. Wezwę go na rozmowę, stanowczo acz kulturalnie wyrażę swoje niezadowolenie i stwierdzę, iż oczekuję większej staranności w przyszłości
 
 1. Wezwę go na rozmowę, na której najpierw pochwalę go za tą część pracy, którą wykonał dobrze, a następnie zwrócę uwagę na jego zaniedbanie.
Twój pracownik ma niską motywację, ponieważ druga z rzędu umowę podpisano z nim na czas określony. Taka sytuacja wynika z polityki firmy. Co zrobisz, by podnieść jego motywację?
 1. Dam mu propozycję kwartalnej premii, którą otrzyma gdy ocenię jego pracę jako zadowalającą
 2. Włączę go nowopowstającego zespołu projektowego, który w ciągu najbliższych 18 miesięcy ma uruchomić nową usługę.
 3. Odwołam się do wysokiego prestiżu firmy, w której pracuje, oraz możliwości szkoleń i awansów, jakie ma w tej firmie
Jako prezes 100-osobowej firmy produkcyjno – handlowej zatrudniłeś nowego szefa działu logistyki. Planując wdrożenie go do pracy, poprosiłeś, by w pierwszej kolejności:
 1. Poznał dokładnie, co robią pracownicy zespołu, którym będzie kierował
 2. Dowiedział się, co mniej więcej dzieje się w każdym dziale firmy
 3. Poznał strategię logistyczną firmy
Jesteś przedstawicielem banku, który chce kupić na 5 lat 40% akcji jednej z trzech spółek produkujących soki. Firmy działają od 2 lat i mają taki sam udział w rynku. Pod uwagę weźmiesz:
 1. Zyski firmy z ostatnich 2 lat i przychody z ostatnich 2 lat
 2. Planowane (na podstawie trendów czasowych i strategii firmy) przychody oraz trend obrazujący wzrost kosztów w firmie w ostatnich 2 latach
 3. Wartość majątku i planowane (na podstawie trendów czasowych i strategii firmy) przychody
Jesteś szefem perfumerii. Musisz poprawić wynik finansowy salonu o 5% procent. Który sposób na osiągnięcie założonego celu wybierzesz?
 1. Zmniejszę ilość dodatków gratisowych oferowanych klientom
 2. Ograniczę pieniądze na szkolenia dla pracowników obsługi klienta
 3. Podniosę ceny o 5%03.06.2016. 14:11