Home · Spotkania · Seminarium podsumowujące, powiadomienie

Seminarium podsumowujące, powiadomienie

W związku z finalizacją działania funduszowego nr FIJA/78 6 8 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania wsparcia z Amerykańskiego Funduszu Pomocowego
Program debata podczas spotkania zawiera wymienione tu grupy panelowe: • Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • "

 • Ocena wpływu środków pomocowych (w tym RPO WŁ) na rozwój turystyki, sportu, rekreacji i kultury w regionie łódzkim

 • Ocena wpływu polityki spójności na wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw i gospodarki

 • Weryfikacja sprawności implementacji funduszu EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Interpersonalne Kursy Ze Sprzedaży

 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na poziomie regionalnym

 • "Ocena wdrażania i zarządzania Regionalnym Programem

 • Badanie skuteczności, jakości i użyteczności wybranych narzędzi informacji i promocji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów

 • Badanie efektów działań informacyjnych i promocyjnych na temat Funduszy Europejskich dla społeczeństwa oraz analiza społecznego odbioru tych działań - 2010

 • Ocena komplementarności i linii demarkacyjnej w zakresie działań dotyczących infrastruktury szkolnictwa wyższego w ramach XIII Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowsiko, programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Regionalnych P

 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego "Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006"- I raport roczny

 • Informacja i promocja PO Kapitał Ludzki

 • "Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce
  Program będzie przeanalizowany w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w następujących dotowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:

 • Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych

 • Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

 • Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych

 • Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

 • Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

 • Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

 • Działalność klubów sportowych
  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: m. Toruń oraz olsztyński
  Upoważnieni beneficjenci to: Nadodrzańskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjne "EKOMEL" Sp.z o.o., "Polmięs" Zakłady Mięsne we Wrocławiu S.A., Auto-Gaz Elektromechanika Pojazdowa, Profemed, TELSAKO Sp. z o.o. , Zakład Usług Elektronicznych "ELSERW" Pan Zdzisław Markuntowicz, Almot- Eco bis , CONTUR 2000 s.c. Piotr Trzciński Grzegorz Więckowski, GLOBTRAK POLSKA , LEAN SYSTEM KOCJAN JAKUB, Platan Sp. z o.o., VELKOM W.L.K.M. Kurczuk s.c. Lidia Golianek-Kurczuk,Michał Kurczuk, Krzysztof Kurczuk, Altar , VIP - LKB POLAND Sp. z o.o., Julianna Komoń, Jolanta Augustyniak prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą - Biuro Rachunkowe "PODATNIK" s.c.
  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

03.06.2016. 14:11