Home · Zaliczenia · Zawiadomienie – test – Kurs Instruktorski

Zawiadomienie – test – Kurs Instruktorski

Niniejszym publikujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania egzaminacyjne dla uczestników kursu „Akademia Instruktorów Biznesu:
Rolą egzaminowanego w Szkole Trenerów jest analiza oczekiwań edukacyjnych członków jednej z niżej wymienionych jednostek niepublicznych i fundacji, a następnie przygotowanie dla tej jednostki kursu na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z wymienionych tutaj problemów.
SZKOŁA TRENERÓW UMOŻLIWIA DO WYKORZYSTANIA NASTĘPUJĄCE TEMATY SZKOLENIA: • Indywidualny plan działania

 • Efektywne zarządzanie zmianą w organizacji - inspirujące warsztaty praktyczne.

 • wykłady z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem

 • Skrótowe ćwiczenia z bazy narzędziowej „wyjazdy Integracyjne” na bazie autorstwa STW

 • Sztuka prowadzenia dyskusji
  LISTA STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH UMOŻLIWIAMY ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:


 • TOWARZYSTWO ZIEMI KOZIELSKIEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

 • TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PONIDZIA

 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEGRACJI I USAMODZIELNIANIA "DOM W GŁOGOWIE"

 • STOWARZYSZENIE SPOŁECZNYCH SZKÓŁ I OGNISK ARTYSTYCZNYCH W BIELSKU-BIAŁEJ

 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "MOST"

 • STOWARZYSZENIE "BĄDŹMY RAZEM" NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • FUNDACJA "AMICIS"

 • STOWARZYSZENIE "OGRÓD NADZIEI"

 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY DOMARADZ

 • SISKOM - STOWARZYSZENIE INTEGRACJI STOŁECZNEJ KOMUNIKACJI

 • KOŁO ŁOWIECKIE "ZIEMIA ROPCZYCKA"

 • STOWARZYSZENIE POŻYTKU PUBLICZNEGO "UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W MILICZU"

 • "FUNDACJA DLA DOLNOŚLĄSKIEGO KLASTRA SUROWCOWEGO"

 • DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ "ISKIERKA"

 • FUNDACJA "ZMIANY"

03.06.2016. 14:11