Home · Zaliczenia · Zawiadomienie – zadania końcowe – do Szkoły Trenerów

Zawiadomienie – zadania końcowe – do Szkoły Trenerów

W tym miejscu prezentujemy aktualne zadania egzaminacyjne dla kandydatów w programie „Szkoła Wykładowców Interpersonalnych:
Obowiązkiem egzaminowanego w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych wolontariuszy jednej z niżej wymienionych jednostek niepublicznych i fundacji, a następnie zorganizowanie dla tej jednostki warsztatu na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z wymienionych tutaj tematów.

Waszych wystąpień wysłucha słynny szkoleniowiec zwykle przygotowujący Przemówienia motywacyjne - Paweł Nikorowicz
SZKOŁA TRENERÓW PROPONUJE DO TESTU TE TEMATY SZKOLENIA: • Kraje arabskie - komunikacja i negocjacje międzykulturowe w kontaktach handlowych

 • Budowanie kultury zaufania, czyli jak poprawić stosunki wewnątrz firmy i wizerunek firmy

 • Efektywne zarządzanie zespołem międzynarodowym

 • Obsługa klienta - standardy, sytuacje konfliktowe, panowanie nad emocjami
  ZESTAWIENIE JEDNOSTEK NGO DLA KTÓRYCH DOPUSZCZAMY PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA:


 • WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE PLASTYKÓW

 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZAWODOWEGO I OSOBISTEGO "ZIELONA MYŚL"

 • WŁOCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI KLUB "PROMIEŃ"

 • OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE POWIATOWYCH I GMINNYCH SAMORZĄDOWYCH OŚRODKÓW DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

 • GMINNY KLUB SPORTOWY "ZAWISZA"

 • STOWARZYSZENIE SĄSIEDZKIE STARA MIŁOSNA

 • STOWARZYSZENIE PRZEWORSK - POWIAT BEZPIECZNY

 • REHABILITACYJNO-OŚWIATOWY DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH - CENTRUM

 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "SPORTOWIEC" Z SIEDZIBĄ PRZY GIMNAZJUM NR 4 W PILE

 • POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 • STOWARZYSZENIE CHORYCH NA BORELIOZĘ

 • FUNDACJA NA RZECZ RODZIN DOTKNIĘTYCH AUTYZMEM

 • STOWARZYSZENIE WSPIERANIA I ROZWOJU SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT W KOŁOBRZEGU-"REKS"

 • STOWARZYSZENIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "NASZE DZIECI"

 • STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW KARATE "BUSHIDO" KĘDZIERZYN-KOŹLE

03.06.2016. 14:11